Aslak Oppebøen

Rådgiver / Advisor

+47 90175338

aslak@musicnorway.no

Aslak Oppebøen (Foto: Dev Dhunsi)
Aslak Oppebøen (Foto: Dev Dhunsi)

Aslak leder våre prosjekter innen jazz og tradisjonsmusikk, i tett samarbeid med norske og internasjonale bransjeorganisasjoner. Aslak leder delegasjoner til internasjonale møteplasser, og har ansvar for bransjemessene Jazzahead og Womex, samt følger opp internasjonale gjesteprogram på norske festivaler.

Aslak deltar på festivaler og bransjetreff i inn- og utland, og har et stort internasjonalt nettverk av festivaler, bransje og journalister som han gjerne formidler videre.

Innen sine fagområder drifter Aslak flere kompetanseprogram, og jobber tett med hele Norden i nettverket Nordic Folk Alliance.

Han er også ansvarlig for IT, utvikler og vedlikeholder digitale verktøy i Music Norway.