Kathrine Synnes Finnskog

Direktør Music Norway

Kathrine Finnskog

Som direktør er Kathrine opptatt av å lede en åpen og raus organisasjon for hele musikklivet, med særlig fokus på å utvikle tiltak for støtteapparatet og sørge for bedre forutsetninger for eksportklare aktører i musikkindustrien. Kathrine sitter i flere råd og internasjonale nettverk som jobber med strategiske tiltak for å stimulere til internasjonalisering og økt kultureksport. Kathrine er styrleder i NOMEX (link) og Nordic Folk Alliance.