Kathrine Synnes Finnskog

Kathrine er avtroppende direktør Music Norway.

Kathrine Finnskog
Kathrine Synnes Finnskog (Foto: Kristoffer Myhre)

Kathrine Synnes Finnskog er administrerende direktør for Music Norway. Stiftelsen sitt oppdrag er å øke eksporten til kreative selskaper innen musikksektoren, ved å tilrettelegge for internasjonalisering, eksporttiltak og nettverksbygging. Organisasjonen tar initiativ til å utforske nye muligheter i nye markeder og utvikler egne program og virkemidler. Music Norway ble stiftet av Kulturdepartementet i 2013 og fungerer som rådgiver for Utenriksdepartementet, samt representerer den eksportrettede musikkbransjens interesser overfor regjeringen.

Kathrine Synnes Finnskog har vært aktiv i norsk musikkbransje i en årrekke. Finnskog gründet sitt første selskap, Bpop, allerede i 2002, som lanserte en rekke norske artister i utlandet. I løpet av få år vokste BpopMentometer til et av Norges største booking- og management, og representerte artister som Annie og Magnet, samt Eurovision Song Contest-vinneren Alexander Rybak (2009).

I 2013 ble Finnskog utnevnt til Music Norges første direktør med oppgaven å slå sammen to organisasjoner. I dag er Music Norway et respektert og mye brukt eksportkontor med en rekke økonomiske tilskuddsordninger, kompetanseprogrammer og aktiviteter som svarer på bransjens behov og de raske endringene i sektoren. Ved hjelp av erfaring og nettverk utvikler Finnskog hvert prosjekt med en ambisjon om å øke anerkjennelsen, verdien og sysselsettingen i de kreative næringene.

Finnskog er også et aktivt medlem av en rekke rådgivende styrer knyttet til eksport, inkludert Team Norge, Musikkindustriens Nærings Råd (MIR) og Nomex - en pan-nordisk plattform som skal legge til rette for vekst og samarbeid i den nordiske musikksektoren. Finnskog deltar ofte som medlem i nettverk og arbeidsgrupper innen den kreative bransjen, inkludert Advisoryboard for The Oslo Position Strategy og initiativet Nordic Cool, med mål å utvikle en plattform for nordiske samproduksjoner for Nordisk ministerråd.

I sin periode har Finnskog engasjert seg for å styrke likestilling og mangfold i musikkbransjen og tatt initiativ til å skape flere tverrfaglige nettverk, deriblant Norwegian Arts Abroad, Mustech Norway og Nordic Folk Alliance. Hun er for tiden aktiv i en rekke av disse nettverkene, gir råd til startups om internasjonalisering og deltar i panelsamtaler og på konferanser.

I 2015 ble Synnes Finnskog tildelt Bylarm-prisen som årets industriprofil og i 2018 tildelte FONO Music Norway Bjellesauprisen, for hvordan organisasjonen har bidratt til å styrke musikklivets posisjon internasjonalt.