Discovery Sessions 21/22

Starts  — Ends

Online, Global

NOMEX

Discovery Sessions er en rekke digitale seminarer som fokusere på innsikt i emerging markets. Serien er et samarbeid mellom alle NOMEX kontorene, hvor hvert land presenterer hvert sitt marked. Kunnskap, inspirasjon og innsikt er tilrettelagt for den nordiske bransjen.