BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//eluceo/ical//2.0/EN VERSION:2.0 CALSCALE:GREGORIAN BEGIN:VEVENT UID:2376c864ce04dfc4b4fd788653c145fe DTSTAMP:20240723T112712Z SUMMARY:EX.TRA 23 Samling #3 DESCRIPTION:Tredje tema tar for seg nettverksbygging. Hvordan forberede seg til messer\, festivaler og konferanser. Lære seg kommunikasjons-teknikke r både muntlig og skriftlig\, samt sosiale ferdigheter. Seminaret arrange res i forkant av Womex i A Coruna (ESP) i oktober\, som alle EX.TRA kandid atene skal delta på.\n\nHer er programmet:\n\n10:00-10:15\nVelkommen v/As lak Oppebøen\, Prosjektansvarlig Music Norway\n\n10:15-11:00\nErfaringsut veksling\, Rundebord\n\n11:00-12:00\nHow to make a good and selling biogra phy v/Rob Young (NO/UK)\n\n12:00-13:00\nLunsj\n\n13:00-16:00\nHow to prepa re for industry events like Womex v/Lisa Schwartz (USA)\n\n18:00-20:00\nMi ddag URL:https://musicnorway.no/kalender/ex-tra-23-samling-3 DTSTART;TZID=Europe/Oslo:20230905T000000 DTEND;TZID=Europe/Oslo:20230905T000000 LOCATION:Oslo END:VEVENT END:VCALENDAR