BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//eluceo/ical//2.0/EN VERSION:2.0 CALSCALE:GREGORIAN BEGIN:VEVENT UID:388df0b30b81dad0b2b02c8177222357 DTSTAMP:20240614T083048Z SUMMARY:Master samling # 3 DESCRIPTION:Vi tar tredje Master samling i Oslo og på samlingen skal vi sk al gå i dybden på sosial media strategi og content development\, konstr uktiv stresshåndtering og vi skal se på hvordan den norske filmbransjen bruker musikk i sine produksjoner samt diskutere måter film og musikkbran sjen kan bedre samarbeide på.\n\nOnsdag 9 mars\n\n09.00 – 09.15: Velkom men og introduksjon til samling.\n\n9.15 – 10.45: Åpent Forum: Vi tar e n runde med alle og hører hva som har skjedd siden sist\nog sjekker inn m ed prosjektene. De som vil deler tanker\, ideer\, utfordringer eller ting dere\nhar fått til siden sist.\n\nPAUSE (15min)\n\n11.00 – 13.00 How to Build a Social Media Brand - Creed Media\nVi får besøk av Alex Falck og Adelen fra Creed media som gjør en presentasjon og workshop\nfor oss om hvordan man bygger en sosial media brand / profil. Vi ser på hvordan man lettere\nnår ut til og snakker med Gen Z samt går i dybden på audience insight og content creation.\n\n\n14.00 – 16.00: Konstruktiv Stresshånd tering. Presentasjon og workshop med Carina Carl\nCarina vil tematisere st ress og hvordan tiden vi lever i virker på oss og vår grunnleggende\nmen neskelige natur. Workshop vil fokusere på kunnskap og verktøy for hvorda n stress kan\nforebygges og håndteres konstruktivt – inkludert selvføl else og selvomsorg.\n\n\nTorsdag 10 mars:\n\n09.30 – 10.00: Recap av gå rsdagen og veien videre til neste samling. \n\n10.00 – 11.00: Keynote – Kaia Foss – The Oslo Company\nKaia jobber som produsent på TV-Drama hos Oslo Company og har de siste årene produsert\nHjem til Jul (Netflix) og nå nylig Alt du Elsker (Discovery+). Begge serier har stort fokus på \nmusikk og vi skal se på hvilken tilnærming Kaia har til musikk i deres produksjoner.\n\n11.00 – 12.00: Panel – Musikk i film og serier.\nVi får bedre innsikt i hvordan de som gjør spillefilm og reklamer i Norge j obber og forholder\nseg til musikk\, og ser på måter musikkbransjen og f ilmbransjen kan bedre samarbeide på.\n\nPanel:\nKaia Foss – The Oslo Co mpany\nMagne Lynger – Bacon Production\n\n13:00 - Slutt URL:https://musicnorway.no/kalender/master-samling-3 DTSTART;TZID=Europe/Oslo:20220309T000000 DTEND;TZID=Europe/Oslo:20220310T000000 LOCATION:Oslo END:VEVENT END:VCALENDAR