Næringslivs­delegasjon til Storbritannia

Starter  —  Slutter

London, England

London

Norsk næringsliv innenfor energi, grønn industri, teknologi og kreative næringer drar i september til Storbritannia for å styrke samarbeidet med britene og nå felles mål om grønn og bærekraftig utvikling. Vi oppfordrer norske kreative teknologi-selskaper til å bli med.

Musictech vil være med på å representere den kreative næringen sammen med bla gaming, film og animasjon. Tech-city, Med-tech og Fin-tech er også med i denne seksjonen.

I London vil de som deltar både få møte og utforske mulige samarbeid med aktuelle selskap, investorer og andre relevante aktører blant 300 deltagere i hele delegasjonen.

I forkant av turen til London ønsker vi også å invitere til fagsamlinger, der vi blir kjent og forbereder oss på reisen, i form av feedback-session på pitcher, coaching og møteplanlegging.

Tentativt program:

Samlinger i Oslo i forkant:

 • 17 august, Oslo:
  Delegasjonssamling i Oslo.
 • 31 august, Oslo:
  Delegasjonssamling i Oslo TBC
 • 14 september, byLarm Oslo:
  Delegasjonssamling i Oslo.

15 september, London

 • Bedriftsbesøk for musictech selskaper
 • Seafood Gala Reception, business networking dinner

16 september, London: Scaling Up Technology and creative industries

 • 10:00- 11:00
  Plenary opening: Scaling Up Technology and creative industries
 • 11:00 – 13.00
  The Exhibition
  Stand 1: Musictech
  Stand 2: Film, animation, and gaming
  Stand 3: Tech City Executive Accelerator (TEA) London
  Stand 4: Health-Tech
  Stand 5: Smart Cities and mobility
  Stand 6: Agritech
  Stand 7: IKT-Norway
 • 13:00 – 14:00
  Networking Lunch

The Exhibition er en markedsplass og en utmerket nettverksarena åpen for alle deltakere på plenumsåpningen. Her vil deltakerne kunne møte bedrifter som leverer innovative teknologiløsninger til ulike bransjer som helse, mobilitet, matproduksjon, musikk og film. Det overordnede temaet er oppskalering og vekst, derfor vil tilgang til markeder og kapital stå sentralt. Det vil være flere arrangerte møter mellom bedrifter, samarbeidspartnere og investorer. I denne delen av programmet vil vi følge opp diskusjonene i plenumsåpningen og sette ut i livet hvordan samarbeid kan bidra til mer oppskalering og vekst i de ulike teknologiske og kreative næringene.

Påmelding til delegasjonen i London skjer via Innovasjon Norge. Men ønsker du å være med på hele opplegget meld din interesse til Kathrine som leder prosjektet for Music Norway.