by:Larm 2022

Starter  — Slutter

Oslo, Norge

by:Larm

På by:Larm tilbyr vi den norske bransjen relevant kompetanse og rådgivning for å jobbe med internasjonale markeder. Her vil du kunne skaffe deg nye nettverk og skape relasjoner med de rette folka.
Sammen med by:Larm inviterer vi internasjonal bransje med kompetanse og nettverk til å ta den norske bransjen videre ut i verden. Vi vil legge til rette for gode møteplasser og seminarer under hele festivaluken.

by:Larm International Lounge 2020

I flere år har Music Norway jobbet sammen med by:Larm for å invitere inn internasjonal bransje og presse til å besøke by:Larm og oppleve våre artister og bli kjent med bransjen her hjemme.

Sammen jobber vi for å skape gode muligheter for å møtes og bli kjent, så vi har det nettverket vi trenger når musikk fra Norge skal ut i verden. Også i 2022 har by:Larm invitert omkring 100 internasjonale bransje og pressedelegater, i tillegg kommer det mange på egenhånd.

Fokus for året har vært rettet mot Music Supervisors, samt aktører først og fremst fra Europa og de viktigste markedene som UK og Tyskland.

Programmet er støttet av Music Norways arrangørtilskudd, og lages i samarbeid med Music Norways prosjektavdeling.