Festspillene i Bergen 2022

Starter  — Slutter

Bergen, Norge

Festspillene i Bergen

Festspillene ønsker internasjonal presse og bransje velkommen til å møte nye og gamle samarbeidspartnere under Festspillene i Bergen. Festivalen har et godt omdømme internasjonalt og lang erfaring med samarbeid på tvers av landegrensene. Det ønsker vi å dele med flere. For 2022 vil vi tilby presse og bransje skreddersydde opplegg, med rom for individuelle tilpasninger.

Festspillene i Bergen 2022
Festspillene er 70, og du er invitert til åpningsfest!

Da sangerinnen Fanny Elsta fikk ideen om å starte et festspill i Bergen, var det med et brennende ønske om å gjenreise og bygge nye broer mellom mennesker og land etter 2. verdenskrig. Behovet for dette arbeidet er fortsatt aktuelt i dag, med stadig økende polarisering og konfliktnivåer i samfunnet. Noe av Festspillenes essens ligger i det å være brobygger. Både mellom mennesker, institusjoner, land og kunstarter. Det er jo også essensen i et delegatprogram.

Med dette samarbeidet ønsker Festspillene at delegatprogrammet i 2022 skal tilrettelegge for eksport og internasjonal profilering og mediedekning av norsk musikk og musikere, samproduksjoner og tilrettelegge for nettverksbygging for norske delegater mot et internasjonalt marked.

Vi ønsker å tilby et variert program med konserter, møteplasser, samtaler og muligheter for utflukter og omvisninger som gir delegatene anledning til å knytte kontakter og oppleve konserter og forestillinger på høyeste nivå på flere av bergensområdets kulturscener.

Programmet er et samarbeid mellom Festspillene i Bergen, Music Norway, Utenriksdepartementet og Performing Arts Hub Norway.