Førdefestivalen 2021

Starter  — Slutter

Førde, Norge

Årets Førdefestival vil avholdes med utelukkende norske artister. Det vil bli organisert et offisielt delegatprogram, i samarbeid med Music Norway, hvor man hovedsaklig ønsker å samle norske bransjeaktører for å vise frem den brede norske scenen, samt diskutere eksport av tradisjonsmusikk fra Norge. Utvalgte konserter vil tilbys for strømming til utenlandske delegater som har gjestet festivalen tidligere.

Førdefestivalen 2021