Global Music Match 2021

Starter  — Slutter

Online, Globalt

Matching av norske og utenlandske artister innenfor tradisjonsmusikksjangeren. Vi tilrettelegger for at de kan møtes digitalt gjennom videomøter, intervjuer og strømmede konserter i hverandres sosiale mediekanaler. Målet er å øke synligheten, utvide kontaktnettet og skape fremtidige turnémuligheter for norske folkemusikkartister.

GMM2021 facebooktop3

Les mer om Global Music Match på: