Inferno Music Conference 2023

Starter  — Slutter

Oslo, Norge

Inferno Music Conference

Inferno Metal Festival er landets største festival på metal-feltet. Det er i stor grad en nisjefestival med ekstrem-metal som hovedsjanger. Norge har de siste 25 årene vært verdensledende innen denne sjangeren, og festivalen tiltrekker seg derfor et stort internasjonalt publikum og de største internasjonale metal-publikasjonene. Inferno er derfor en naturlig arena for eksportarbeid på dette feltet.

Delegatene treffes via konferanse - og delegatprogrammet Inferno Music Conferece. Programmet består av paneler, nettverksmiddag og en rekke flere aktiviteter.

Inferno Kenneth Solfjeld 1160
Fra Inferno Music Conference 2019. Foto: Kennet Solfjeld