Keychange 2020

Starter  — Slutter

Norge, Norge

Keychange

Keychange er en europeisk satsing som tar sikte på å øke mangfoldet på den globale musikkscenen. Målsetningen er å oppnå likestilt kjønnsrepresentasjon blant artistene på musikkfestivalene og musikkorganisasjonene som deltar i prosjektet innen 2020.

Tre artister og tre bransjefolk fra Norge deltar i prosjektet.

I Norge ledes Keychange-prosjektet av Oslo World, som er en av 13 offisielle partnerfestivalene i Keychange 2.0. Music Norway og Talent Norge er partnere i Keychange 2.0.

Keychange

Gjennom insentiver, talentutvikling, åpne diskusjoner og samarbeid mellom festivaler tar Keychange 2.0 sikte på å gjøre festivaler over hele verden mer mangfoldige. Deltagende land setter en komité som leder arbeidet med rekruttering og oppfølging av sine lokale Keychange deltakere.

Den norske komiteen ledes av festivalsjef i Oslo World, Alexandra Archetti Stølen. Direktør i Music Norway, Kathrine Synnes Finnskog, sitter også i komiteen, sammen med Maria Medeås (Talent Norge), Øyvind Skjerven Larsen (Oslo Jazzfestival), Birgitte Mandelid (Øya festivalen), Samsaya (Nopa/ Artist).

– For Oslo World ligger det å jobbe for størst mulig mangfold, enten vi snakker om kjønn, sjanger og opphav, i hjertet av festivalen. Vår jobb er på mange måter å utjevne dette landskapet, og å på den måten utvide hva både publikum og artister tenker er mulig. I det lange løp er økt mangfold på scenen en investering i større, mer variert publikumsmasse og i et større tilfang av interessante artister. Derfor er vi partnerfestival i Keychange. Det er mye arbeid som gjenstår, men det at et prosjekt både ser på rekrutteringen på og bak scenen er en av nøklene til varig endring på musikkscenen, sier festivalsjef for Oslo World, Alexandra Archetti Stølen.

– Dette er et unikt program som kan gi mange unge jenter i musikklivet en erfaring og et nettverk tidlig i karrieren. Keychange 2.0 et viktig initiativ for at kvinnelige artister skal stille på lik linje med gutta når det gjelder hvem som skal bookes, snakkes eller spilles. Det er et program som både skal skjerpe oss i bransjen og få oss til å jobbe for bedre og mer likeverdige muligheter, men det gir også talentene muligheten til snakke sammen, jobbe sammen og dele erfaringer, nettverk. Det gir unge jenter en viktig stemme – tidlig nok. Det har vært viktig for Music Norway å følge med på Keychange, og vi er utrolig glade for å kunne følge det videre på enda nærmere hold, sier Synnes Finnskog.

– Gjennom Keychange ønsker Oslo World å arbeide for å styrke kvinners muligheter i musikkindustrien, og å sikre kvinnelig representasjon på den globale musikkscenen. Dette er en målsetning Talent Norge deler. Gjennom vår kvinnesatsing arbeider vi hver dag for å å forbedre strukturer som opprettholder skjevfordeling mellom kjønnene. Det er helt sentralt for oss å vite at de kvinnelige talentene møter en bransje der de har like muligheter til utøve sitt kunstneriske virke som sine mannlige kolleger, sier Maria Mediaas Jørstad, daglig leder i Talent Norge.

Deltakere i Keychange 2020