KUPP 1

Starter  — Slutter

Norge

KUPP er et utviklings- og nettverksprogram for unge, lovende komponister under 35 år. Seks orkestre fra hele Norge er med på programmet, som alle velger én komponist hver som de forplikter seg til å bestille et helt nytt verk av. Ambisjonen er at verkene skal nå et stort publikum, og bringe nye norske komponisttalenter ut til et internasjonalt marked.

KUPP-1
Fra øverst til venstre: Kristine Tjøgersen, Therese B. Ulvo, Øyvind Mæland, Mette Henriette Martedatter Rølvåg, Tyler Futrell, Marius Neset (foto: Anton Ligaarden og Anton Corbijn)

Gjennom seks samlinger i 2018 vil programmet legge til rette for en faglig utvikling, der prosjektdeltakerne kan yte av de erfaringene som blir gjort underveis i programmet, og ta kunnskap og nye kontakter med videre i prosessen. Første nettverkssamling foregår nå på Lysebu, der blant annet workshoper i regi av Jantje Röller (Amphitroy Media) og Tom Karp (Høyskolen i Kristiania) er på agendaen.

Orkestre som deltar i KUPP

Årets KUPP komponister

Therese B Ulvo
Therese B Ulvo Foto: Andreas Ulvo
Marius Neset by Lisbeth Holten 2014008 nett2 744x1024
Marius Neset Foto: Lisbeth Holten
Mette Henriette coverfoto foto Anton Corbijn
Mette Henriette foto Anton Corbijn
Kristine Tjogersen
Kristine Tjøgersen
Tyler Futrell
Tyler Futrell
Øyvind Mæland
Øyvind Mæland

Partnere:

Talent Norge
NKF
NB noter

Støttet av:

Talent Norge
TONO
Det Norske Komponistfond
DNB

Prosjektet har et budsjett på 1.65 millioner kroner.Programmet består av kursing, mentorsessions, nettverkssamlinger og komponering av nye verk