KUPP 2.0

Starter  — Slutter

Oslo, Norge

KUPP er et utviklings-, nettverks- og promoteringsprogram for unge, lovende komponister under 35 år, initiert av Norsk Komponistforening, Talent Norge, NB Noter og Music Norway med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB og Det norske komponistfond. Seks komponister deltok i første utgave av KUPP 2018-2019.

Ambisjonen for programmet er å utdanne og bistå komponistene i deres internasjonale arbeid, med mål om flere samarbeid, fremføringer samt et større kjennskap til internasjonale bransjekontakter. I programmet får komponistene også i oppdrag å komponere for et ensemble, gjerne med utgangspunkt i eksisterende eller ønskede samarbeid.

Den neste fasen blir med profesjonelle ensembler. Det legges her opp til et tett og dynamisk samarbeid der Music Norway og Norsk Komponistforening også vil knytte det faglige innholdet enda tettere opp mot den enkelte deltaker, basert på samtaler og kunnskap om hvor hver av dem står i sine karrierer, hvilke prosjekter de holder på med og hvilken retning de jobber i.

– Jeg er utrolig glad i dette programmet, og den gode responsen det har fått her hjemme og interessen det har fått der ute forteller meg at dette er en viktig satsing å viderføre. Jeg er takknemlig for støtten fra våre partnere som gjør det mulig å gjennomføre. Det er rett og slett et veldig fint program for oss å få jobbe med, der vi kan både få utforske og forsøke å svare på de utfordringer unge komponister står ovenfor akkurat nå, sier Kathrine Synnes Finnskog, direktør Music Norway.

–Bestillingen av verk er et sentralt element i KUPP, og det er særlig gledelig å kunne lyse ut nye midler i så uforutsigbar tid som vi er inne i nå. Jeg tror både på innholdet, verkene og fremtiden, og jeg håper og tror at KUPP oppleves viktig for de som får sjansen til å delta.

— Kathrine Synnes Finnskog, Music Norway

Deltakere i KUPP 2020 - 2021

Maja Linderoth
Maja Linderoth (Foto: Privat)
Martin A Hirsti Kvam
Martin A Hirsti Kvam (Foto: Privat)
Michaela Antalova
Michaela Antalova (Foto: Adrian Myhr)
Steinar Yggeseth
Steinar Yggeseth (Foto: Kari Margrethe Sabro)
Tine Surel Lange
Tine Surel Lange (Foto: Tine Surel Lange)
Tze Yeung Ho
Tze Yeung Ho (Foto: Terje Sylvarnes)
Agnes Hvizdalek
Agnes Hvizdalek (Foto: Lisi Charwat)

Programmet går over ett år og består av kursing, mentorsessions, promotering, nettverkssamlinger, komponering av nye verk samt møter med programansvarlige i festivaler, plateselskaper og andre relevante aktører. Det blir lagt opp til fire felles samlinger, hvor komponistene dels arbeider i gruppe, dels individuelt. Ved deltakelse i programmet forplikter komponistene seg til å delta i samlingene og til å jobbe aktivt og målrettet mellom samlingene i programmet. Du trenger ikke å være medlem av Komponistforeningen for å kunne søke om deltakelse.

Innholdet i programmet blir satt sammen av Music Norway og Norsk Komponistforening.