Music Norway 10 år

Starter

Norge

Music Norway ble stiftet i august 2012 og var operativ fra januar 2013. På disse 10 årene har norsk musikkbransje vært gjennom en god vekstperiode og Music Norway har vært med på en reise der norsk musikkbransje for alvor har tatt steget ut og blitt en aktør det legges merke til på det internasjonale markedet.

10ar Med Logo

Oppturen fikk et avbrudd med pandemi og gobal lockdown i 2020, noe som gikk hardt utover musikkbransjen, og da spesielt livesektoren. Nå er vi på en humpete vei tilbake til nivåene før pandemien satte hele bransjen vår ut av spill, men musikklivet har selvtillit og ambisjoner som gir enda flere eksportsatsinger.

Norske talenter blir store internasjonale stjerner

Norge har levert talenter som har blitt store internasjonale stjerner. Og bak disse står en rekke aktører som bidrar til å etablere samarbeid og avtaler over hele verden.

- Det er først og fremst artistene, låtskriverne, produsentene og deres støttespillere i bransjen som skal ha æren for den suksessen mange har opplevd de siste 10 årene.

- Vi er stolte over å ha vært med på den suksesshistorien den norske musikkbransjen har vært i denne perioden, som har resultert i at de som skaper, spiller og promoterer musikken virkelig har satt Norge på kartet som musikknasjon der ute

— sier avtroppende direktør i Music Norway, Kathrine Synnes Finnskog

- Da vi startet opp i 2013 var musikkbransjen i startgropen på en helt ny æra, og vi var blant de aller første i verden til å tilpasse oss og utnytte mulighetene digitaliseringen bidro til. Jeg er ekstremt glad for muligheten vi fikk til å utvikle en organisasjon som jobber tett på lag med det bransjen til enhver tid står midt oppe i, og at vi hele tiden kan justere oss for å finne nye løsninger som er relevante og treffsikre når bransjen også hele tiden endrer seg i takt med markedet. Dette har gitt gode resultater, og en av utfordringene fremover er å henge med i den digitale utviklingen nå som resten av verden følger etter.

Magien oppstår når vi møtes

Music Norway har hatt fokus på å bygge sterke internasjonale nettverk, noe vi tror vil være viktig videre. Det er på de fysiske møteplassene at musikkbransjen har sin styrke, magien oppstår når musikken treffer lytterne, artistene møter sitt publikum og bransjen møter sine internasjonale kolleger, sier Synnes Finnskog.

Music Norway 10 år:

  • Artister og band fra Norge har hatt konserter i 152 land.
  • Music Norway bidrar til at det i gjennomsnitt er seks konserter med norske artister i utlandet per dag.
  • Music Norway har delt ut 73 millioner kroner i reisetilskudd til konserter og turneer i utlandet.
  • Dette har generert 200 millioner kroner tilbake i honorarer til norske artister som har hatt konserter i utlandet.
  • Før pandemien var det en årlig økning på 4% i honorarer for konserter i utlandet.
  • Music Norway har årlig invitert over 400 internasjonale bransjefolk fra markeder i hele verden til Norge for å møte norsk bransje og se norske band og artister.
  • Music Norway har i våre prosjekter bidratt til at over 200 norske bransjefolk årlig har reist til et nytt marked for å bygge internasjonale nettverk.

Music Norway er en stiftelse opprettet av Kulturdepartementet i 2012, og var i drift fra 2. januar 2013. Music Norway mottar et årlig driftstilskudd i statsbudsjettet fra Kulturdepartementet. I tillegg forvalter Music Norway tilskuddsordninger for Utenriksdepartementet. Music Norway forvalter virkemidler og tilskuddsordninger som legger til rette for at utøvere og opphavere finner nytt publikum og nye inntekter fra flere markeder.