Nordic Bridges 2022

Starter  — Slutter

Canada, Canada

Nordic Bridges er et unikt kulturinitiativ som skal fremme samspill og utveksling mellom nordiske kultursektorer og Canada. Det kunstneriske programmet som skal presenteres, bygger på fire bærende prinsipper: kunstnerisk innovasjon, tilgjengelighet og inkludering, urfolksperspektiv og robusthet.

Festivalofcool 1375x575

Initiativet involverer en lang rekke samarbeidspartnere over hele Canada, nordiske kunstnere og kulturaktører innenfor mange disipliner, og de nordiske ambassadene i Canada. Konsekvensene av Covid-19 rundt i verden gjør at kulturministrenes satsing Nordic Bridges i Canada utsettes et år, med start i januar 2022.. Nå settes alle krefter inn på å realisere programmet i 2022.

”Harbourfront Centre har tilpasset seg den aktuelle situasjonen akkurat som alle andre, og vi ser optimistisk på at kanadiske kunst- og kulturorganisasjoner vil være i en gunstigere posisjon for å ønske internasjonale kunstnere og gjester velkommen i 2022. Mer enn noen gang har kanadiske og nordiske partnere behov for og ønske om å utforske og feire kulturelle verdier vi har felles på nordlige breddegrader, som demokrati, likestilling og ytringsfrihet”, sier Marah Braye, direktør for Harbourfront Centre.

Hva skjer nå?

Harbourfront Center fortsetter arbeidet med nordiske og kanadiske partnere for å realisere den ett år lange festivalen med et program som har rom for kunstnerisk innovative innslag som kan skape dialog om temaer som bærekraft og inkludering. Nedtellingen begynner allerede i januar 2021.

Om nordiske kultursatsinger

Nordic Bridges er den tredje fellesnordiske kultursatsingen kulturministrene har initiert. Tidligere satsinger, som Nordic Matters i London og Nordic Cool i Washington, har blant annet vist seg å gi ypperlige muligheter for å øke det skapende samarbeidet mellom landene og vekke omverdenens interesse for nordisk kultur.