Nordic Folk Alliance 2022

Starter  — Slutter

Göteborg, Sverige

En konferanse for nordisk, europeisk og amerikansk musikkbransje innen folkemusikk og «Global Roots». Her møtes bransjen for nettverking, kunnskapsdeling og læring. På ettermiddag/kveld er det konserter.

Arrangementet ble initiert i 2018 av Folk Alliance International i USA med de nordiske eksportkontorene som lokale partnere. Konferansen er nå endelig tilbake etter to års pause med seminarer og paneler på dagtid og offisielle showcaser på ettermiddag/kveld. Man søker å tiltrekke seg musikere og bransje innen folkemusikk og «Global Roots» fra Norden, Baltikum og Nord-Amerika.

De fem norske som er plukket ut av en internasjonal jury til de offisielle konsertene er Johanna-Adele Jüssi, Stampestuen, VASSVIK, Sarah-Jane Summers & Juhani Silvola og Gangarstubbgutta.

Seminarprogrammet vil bl.a. omhandle nordisk musikkidentitet, diversitet, samisk musikk, sync, song-writing, nordisk turnering og artistutvikling. I tillegg vil det bli «speed-meetings» og «peer-meetings».

Arrangører

Det er Kulturutveckling i Västra Götalandsregionen (tidligere Kultur i Väst) som arrangerer Nordic Folk Alliance 2022, på oppdrag av de nordiske eksportkontorene (NOMEX). Nordic Folk Alliance er et bransjemøte for alle innenfor folk- og rootsmusikk, med showcaser, seminarer og nettverksarrangementer. Nordic Folk Alliance arrangeres i samarbeid med Folk Alliance International (USA), Export Music Sweden, Tempi Denmark, Music Norway, Music Finland og Iceland Music.