PopUp Norge

Starter  — Slutter

Norge, Norge

Musikkontoret

Music Norway reiser ut til musikkmiljøene lokalt i Norge. Vi tar med oss kunnskap og kompetanse på hvordan du kan bruke Music Norway på best mulig måte allerede tidlig i din karriere som bransjeperson eller artist med internasjonale ambisjoner.