Trondheim Calling 2021 - avlyst

Starter  — Slutter

Trondheim, Norge

Trondheim Calling

Music Norway deltar på Trondheim Calling 2021 for å bidra med vårt internasjonale nettverk, vi skal skape møteplasser for norsk og internasjonal bransje. Vi gleder oss til å se hva som rører seg i Trondheim i 2021.

Trondheim Calling 2021 er avlyst

Dessverre måtte årets festival og konferanse, som vi hadde gledet oss så veldig til, avlyses grunnet et stadig økende smitteutbrudd i Trondheim.

Det er med tungt hjerte at vi må meddele at Trondheim Calling 2021 med tilhørende arrangement avlyses.

På grunn av den nåværende koronasituasjonen i Trondheim, har Trondheim Kommune nå lagt frem forslag til en ny smittevernforskrift som bl.a innebærer forbud mot arrangementer og skjenkestopp.

— trondheimcalling.no

Trondheim Calling består av to deler. En musikkfestival på kveldstid på et stort antall klubbscener i Trondheim sentrum, og en konferanse for bransjen og musikere på dagtid. Festivalen trakk totalt over 7000 besøkende i 2020.

Trondheim Calling 2021 blir en noe annerledes utgave, men skal som alltid fokusere på å vise frem det beste av ny norsk musikk.

Siden Koronasituasjonen fortsatt byr på mange restriksjoner og usikre faktorer flyttes festivalen midlertidig til juni.

Det planlegges for en festival som kan skaleres etter det som blir gjeldene smitteråd neste sommer, som skal være trygg for publikum og gjennomførbar for oss som arrangør.

Deler av festivalen vil finne sted utendørs. Det blir festivalområde og hovedscene på Krigsseilerplassen, i tillegg til konserter på Byscenen, Lokal Bar, Tyven, Moskus og de andre helårsscenene festivalen normalt bruker.

Konferansen

Konferansen vil foregå på Byscenen. Deres delegathotell ligger i Krambugata 3 (rett ved Olavshallen og NOVA) kun 300 meter fra festivalområdet og 800 meter fra Byscenen. Comfort Hotel Trondheim er ett av byens nyeste hotell med 194 rom.

Siden festivalen skal foregå på sommeren blir det også et eget delegatområde utendørs på Krigsseilerplassen. Blir dagens regler stående blir det også avholdt egne konserter for delegater på de mindre scenene, slik at man kan få sett alle artistene i programmet.

Antall konferanseposter vil være omtrent som før, ca 30 stk. Foredragene vil foregå i store lokaler, og vil opprettholde 1-metersregelen med veldig god marginn.

Digital konferanse:

Hele konferansen vil også foregå digitalt, her setter vi også opp 1:1 møter, Norway Calling Digital og digitale mingle-muligheter.

Fysisk delegatpass:

Delegatpass gir adgang til hele konferansen torsdag, fredag og lørdag, Norway Calling Digital onsdag kveld, lukkende konserter på Lokal Klubb torsdag og fredag og alle konserter utendørs på Krigsseilerplassen hvor delegater og publikum skilles i hver sin kohort. Det blir kun 200 personer i hver kohort, og samme kohort gjennom hele helgen.

Fra Music Norway kan du møte: