Trondheim Calling 2022 - Avlyst

Starter  — Slutter

Trondheim, Norge

Trondheim Calling

Music Norway deltar på Trondheim Calling 2022 for å bidra med vårt internasjonale nettverk, vi skal skape møteplasser for norsk og internasjonal bransje. Vi gleder oss til å se hva som rører seg i Trondheim i 2022.

Trondheim Calling avlyses i 2022 på grunn av koronarestriksjoner. Summen av de mange restriksjonene gjør det ikke forsvarlig å fortsette planleggingen av en festival som egentlig trenger en publikumskapasitet på minimum 2500 personer pr dag.

Festivalen planlegger for gjennomføring 9. - 11. februar 2023.

Trondheim Calling består av to deler. En musikkfestival på kveldstid på et stort antall klubbscener i Trondheim sentrum, og en konferanse for bransjen og musikere på dagtid. Festivalen trakk totalt over 7000 besøkende i 2020.

Music Norway vil også i 2022 delta på Trondheim Calling, og bidra inn i konferanseprogrammet og det internasjonale besøksprogrammet som arrangeres under festivalen.