Deltagelse på digitale møteplasser

Formålet er å tilby musikkbransjen en enkel og fleksibel ordning for økonomisk støtte til digital deltakelse på internasjonale møteplasser i 2022.

Digitalmoteplass

  • Søknadsfrist: fortløpende
  • Hva dekker ordningen: digital billett
  • Målgruppe: bransjeaktører med internasjonale ambisjoner

Ordningen retter seg mot musikkbransjeaktører som ønsker å jobbe internasjonalt og vil opprettholde/bygge nettverk og kompetanse også i perioder der fysisk deltakelse ikke er mulig.

Vil du være med på notene, må du være koblet på hvem og hva som skjer internasjonalt. Innsikt og gode samarbeidspartnere er viktigere enn noensinne. Når tilgangen på fysiske møteplasser er begrenset skorter det ikke på tilbud om konferanser og møteplasser på nett som tilbyr oppdatert informasjon, kunnskap og tilgang til nettverksbygging.

Gjennom ordningen kan du søke om å få dekket kostnadene for en digital billett til den arenaen som passer deg best akkurat nå.

Hvordan søke?

Fyll ut skjemaet og fortell hvorfor du ønsker å delta på nettopp dette arrangementet. Søknadene blir vurdert og besvart fortløpende.

Søknad om deltakelse på internasjonale digitale arenaer

Hvordan fikk du høre om denne ordningen?

Takk for din søknad, du blir kontaktet av Music Norway i løpet av noen dager.