Bli med på Amsterdam Dance Event

Starts

Amsterdam, Nederland

Skjermbilde 2023 09 21 kl 13 31 10

Jobber du med elektronisk musikk og leter etter internasjonale samarbeidspartnere og promoteringsmuligheter?

Amsterdam Dance Event (ADE) samler bransjeaktører innen elektronisk musikk fra hele verden til festival og konferanse. Dette er en av de aller viktigste møteplassene for sjangeren og du kan nå som delegat fra Norge søke om reisetilskudd og få kjøpe rabattert delegatpass.

Søknadsfrist 28. september. Søknadsskjemaet finner du lengst ned på siden.

Målsetting: er å øke deltakernes internasjonale nettverk og gi tilgang til oppdatert kunnskap om trender og annen sjangerrelevant informasjon. Nederland er også et sentralt marked for musikk innen disse sjangrene, både innen musikkproduksjon, streaming og konsertvirksomhet.

Målgruppe: ADE passer for musikkselskap med virksomhetsområde innen management, plateselskap og forlag som ønsker å utvide sitt internasjonale musikkbransjenettverk innenfor hovedsakelig elektronisk musikk.

Kriterier:

  • Kun profesjonelle musikkselskap fra Norge kan søke
  • Kun én representant per selskap
  • Deltakelse på minimum to fulle dager
  • Svare på en spørreundersøkelse i etterkant

Innvilget søknad gir deg:

  • Reisetilskudd på 5000 kroner
  • 20% rabatt på delegatpass
  • Deltagelse på nettverksarrangement i regi av NOMEX

Søknadene kan avvises på administrativt grunnlag hvis de faller utenfor retningslinjene for prosjektet eller er svært mangelfullt utfylt.

Søker har ansvar for å informere alle involverte parter om at søknad er sendt, om eventuelle tilskudd som mottas og om eventuell deltakelse innvilges. Søker er selv ansvarlig for nødvendig godkjennelse fra eventuelle andre søknaden omfatter og at informasjonen som oppgis i søknaden er riktig.

Music Norway følger offentlighetsloven. Søknader og tilhørende dokumenter er i utgangspunktet offentlige, med noen unntak som er spesifisert i loven. Dette gjelder for eksempel forretningshemmeligheter og personlige opplysninger. Alle kan søke om innsyn i Music Norways søknader, og vi saksbehandler alle innsynskrav i henhold til offentlegloven og forvaltningsloven.

Søknadsskjema for deltakelse på Reeperbahn 2023

Har du deltatt på ADE før?
Hvordan fikk du høre om denne muligheten?
Bekreftelse

Takk for søknaden din, du vil bli kontaktet i slutten av juni når alle søknadene er behandlet.