Sho Sco23 2

Norge i fokus på Showcase scotland

Norge er plukket ut til å være partnerland under Showcase Scotland i Glasgow.

Ukens profiler