Delta på Øya International 2022

Starts

Oslo, Norway

Øya festivalen
ØyaInternational Henning bjordal stokka 00552
Speed meeting på Øya International Foto: Henning bjordal stokka

Nå har du mulighet til å bli med på vårt business-to-business arrangement for profesjonelle aktører som jobber med norsk musikkeksport under Øya Festivalen i 2022. Sammen med festivalen inviterer vi inn noen av de viktigste døråpnerne til internasjonale markeder for at de skal bli kjent med musikklivet i Norge. - NY SØKNADSFRIST: 29. mai

Fakta / målgruppe

Når: 09. – 13. august 2019

Aktivitetstype: Internasjonal nettverksbygging.

Din målgruppe: Internasjonale agenter, A&Rs, promotører, bookere, pr og presse med hovedvekt innenfor populærmusikkfeltet.

Pris: NOK 650. Fakturering vil bli gjort ved godkjenning av søknad. OBS: Prisen kommer i tillegg til festivalbillett som må ordnes på egenhånd.

Øya International gir en unik mulighet til å møte noen av de beste internasjonale aktørene i musikkbransjen gjennom formelle og uformelle aktiviteter. Sammen håndplukker Øyafestivalen og Music Norway gjester fra våre internasjonale nettverk. Totalt deltar i overkant av 50 representanter for internasjonal musikkbransje og 50 representanter for internasjonal presse.

Vi håper i år å få inn viktige bransjeaktører fra USA, UK, Tyskland, Danmark, Sverige, Canada og Japan blant annet.

B2B speed meeting, Mixed Zone og meet&greet.

Et utvalg av de internasjonale delegatene blir plukket ut til å delta på speed meeting med den norske bransjen. Arrangementet er en obligatorisk del av Øya International for den norske bransjen, men på grunn av plassbegrensning tillates kun en person pr. selskap på dette arrangementet.

Tilgang til Mixed Zone, eget backstage område inne på festivalen, som blir tilrettelagt for nettverksbygging og møtevirksomhet. Her arrangeres også meet & greet en gang hver dag. Området er kun åpent for norsk og internasjonal musikkbransje, artister og presse. (Tilgang til området forutsetter festivalbillett).

Tentativt program

Nettverksprogrammet er satt sammen av formelle og uformelle arenaer, og gir deltagerne god tid til å bli kjent. Store deler av programmet er lagt opp til å foregå utenfor festivalens ordinære program. Hver dag arrangeres meet & greet i Tøyenparken. Samt at alle deltakere får tilgang til Mixed Zone der kan man ha formelle og uformelle møter i en hyggelig atmosfære.

Tirsdag: Meet & greet. Vi ønsker våre internasjonale gjester velkommen og tar dem med ut på Klubb Øya.

Onsdag: Speed meeting og lunsj. Presenter deg for internasjonale bransjeaktører på topp nivå. Speed meeting er obligatorisk, men det er begrenset med plasser og kun en fra hvert selskap får delta.

Torsdag: Nettverksarrangement med lunsj + Insiders guide. Vi cruiser Oslofjorden, leker, griller og bader på en av våre øyperler. Det blir Insiders guide til Canada en panelsamtale der vi gjør et lite dypdykk i markedet.

Fredag: Nettverksarrangement

NY Søknadsfrist:

29.05.2022

Påmelding er bindende!

Hvem kan melde seg på

Det stilles krav til at du opererer som en profesjonell aktør innen norsk musikkeksport og at du forvalter andres rettigheter. Programmet retter seg hovedsakelig mot management og plateselskap, men kan også være relevant for andre aktører.

Norske artister, festival- og konsertarrangører, stiftelser, foreninger eller offentlige etater kvalifiserer dessverre ikke for deltakelse.

For å få best utbytte av programmet stilles det også krav til at du har billett til og deltar på Øyafestivalen da mye av nettverksprogrammet foregår inne på festivalområdet.

Da det er begrenset med plasser er det ikke sikkert vi kan tilby plass selv om du kvalifiserer til deltagelse. Music Norway vil i hvert enkelt tilfelle vurdere søknaden og om arrangementet er hensiktsmessig for søkeren. Selskap som representerer en større roster vil bli prioritert.

Hvordan melder jeg meg på?

Fyll ut søknadsskjema nederst på denne siden innen 29. mai 2022. Tilbakemelding vil bli gitt innen 01. juni.