Delta på Øya International 2024

Starts

Oslo, Norway

Øya festivalen
F8 A5137

Nå har du mulighet til å bli med på vårt business-to-business-arrangement for profesjonelle aktører som jobber med norsk musikkeksport under Øyafestivalen i 2023. Sammen med festivalen inviterer vi inn noen av de viktigste døråpnerne til internasjonale markeder for at de skal bli kjent med musikklivet i Norge. - SØKNADSFRIST: 10. mai

Søknad om deltakelse på Øya International 2024

Hvordan fikk du høre om denne muligheten?
Bekreftelse

Takk for søknad, du vil bli kontaktet i starten av juni når alle søknadene er behandlet.