Innspillmøter om eksport av kunstmusikk, Oslo

Starts
From  —  To

Oslo, Norway

Raathausoslo

Innspillmøter om eksport av kunstmusikk

Music Norway inviterer til samtaler om eksport av kunstmusikk i Oslo, Bergen og digitalt. Målet er å samle profesjonelle aktører innen kunstmusikkfeltet for å diskutere muligheter og aktuelle utfordringer, kartlegge behov og samle idéer for tiltak som tilrettelegger for eksport.

Målgruppen er aktører som jobber internasjonalt innen klassisk musikk, samtidsmusikk, lydkunst og andre eksperimentelle musikalske uttrykk. Det kan være enkeltkunstnere som komponister og utøvere, representanter for orkestre og ensembler, arrangører, agenter, management, forlag og andre selskaper eller organisasjoner innen kunstmusikkfeltet som når ut internasjonalt eller har ambisjoner om å gjøre det. Møtene er også åpne for andre interesserte.


Oslo:
5. januar kl. 14-15.30
Music Norway
Observatorietgaten 1B