Hvordan blir man egentlig eksportklar?

Starts
From  —  To

Pokalen, by:Larm, Oslo, Norway

by:Larm
byLarm Hvordan blir man egentlig eksportklar panel
I panelet "Hvordan blir man egentlig eksportklar?" møter du blant annet Arnt Maasø, Anja Nylund Hagen og Ola Kveseth Berge

I hele år har Music Norway analysert det som skrives og snakkes om musikkindustrien anno 2021. Men hva forteller dette oss om fremtidens musikkbransje?

Music Norway deler sentrale funn fra dette kunnskapsprosjektet, som vi håper vil bidra til å legge strategi og finne virkemidler som er enda tettere på markedet og endringene i bransjen. Funnene er analysert og våre fremste forskere på musikkbransje, musikkinntekter og musikk-konsum skal mene noe om dette fra scenen under byLarm.

Hva blir det viktigste å gjøre, legge til rette for og styre mot – for å sikre en eksportklar musikkbransje? Skal vi gi knuse algoritmer eller kjøpe togbilletter til alle sammen? Vi setter ting på spissen og strekker strikken. Må vi tenke helt nytt eller virker alt det gamle godt nok?

Moderator: Kathrine Synnes Finnskog, Direktør, Music Norway

I panelet finner du:

Anja Nylund Hagen
Anja Nylund Hagen (PhD) har bakgrunn fra Universitetet i Oslo hvor hun har forsket på hvordan digitalisering former musikkbransjen og musikklivet, fra publikums bruk av strømmetjenester til musikkbransjen som arbeidssted for ulike aktører. Forskningen tar utgangpunkt i hvordan mediene vi bruker til å skape, formidle og høre på musikk former verdikjedene, nettverkene, rettighetene, pengestrømmene, kompetansebehovene, musikkopplevelsene og de kunstneriske uttrykkene i seg selv. Hagen jobber i dag i Kulturrådets avdeling for kunnskapsproduksjon, statistikk og analyse.
Ola K Berge
Ola K. Berge er kulturpolitikkforsker og leder forskergruppa for kulturliv- og kulturpolitikkforsking ved Telemarksforsking. Berges forskingsinteresser kretser i særlig grad rundt utenriks kulturpolitikk og kulturdiplomati, men også generelle kunstsosiologiske og kulturpolitiske temaer som kulturarbeidsliv, kultur for barn og unge, og digital kulturproduksjon/-distribusjon. Berge er utdannet innen kulturvitenskap og har MA og Ph.D. i tverrfaglige kulturstudier fra Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Han har vært ansatt på Telemarksforsking siden 2009 og har erfaring fra en rekke forskingsprosjekter, utredninger og evalueringer som dekker hele kulturfeltet. Han har i tillegg arbeidet med prosjekter innen regional utvikling og politikk. Siden 2019 har Berge hatt en bistilling som 1. amanuensis ved USN, der han er tilknyttet forskningsgruppa Praksis, tradisjon og teknologi.
Arnt Maasø
Arnt Maasø er førsteamanuensis ved Institutt for medier og kommunikasjon, UiO. For tiden forsker han på strømming, algoritmer og datafisering av musikkbransjen, og har det siste tiåret forsket på strømmetjenester i musikkbransjen, TV og film i skjæringspunktet bruk, teknologi, økonomi og copyright.
Kathrine Synnes Finnskog
Kathrine Synnes Finnskog (Foto: Kristoffer Myhre)