Keychange talentutviklingsprogram 2023

Starts

Keychange 2021
The Norwegian Keychange delegation in Jordan march 2020.

Keychange inviterer kvinner og kjønnsminoriteter i musikkbransjen til å ta del i et omfattende talentutviklingsprogram med konserter, paneler, workshops, veiledning og kreative økter. Programmet finner sted på 13 festivaler i Europa og Canada og inkluderer blant annet to nettverkstreff i februar og september. Keychange sitt talentutviklingsprogram skal hjelpe deltakerne videre i karrieren, gjennom målrettet opplæring.