Musikk Ut i Verden samling

Starts
From  —  To

Online, Norway

Innovasjon Norge
MUV oppstart bilde

Den 8. april braker det løs med en ny fagsamling for Musikk ut i verden (MUV). Eksportprogrammet MUV er et samarbeid mellom Innovasjon Norge og Music Norway, som gjøres på oppdrag fra Kulturdepartementet. Det er Complete Music Update CMU som leverer denne samlingens faglige innhold til de åtte musikkselskapene som er med i programmet. Selskapene vil få en detaljert gjennomgang av digital lisensiering, royalty chains og pengestrømmer internasjonalt basert på hva rettighetsforvaltere for låtskriver og produsenter må være oppdaterte på.