Nominer kandidater til "Årets internasjonale suksess" 2023

Starts

Norway

Spellemann2023

Nok en gang skal Spellemannprisen i samarbeid med Music Norway dele ut prisen til Årets internasjonale suksess, og vi ønsker dine forslag.

Har du forslag til hvem som bør nomineres til Spellemann 2023 i kategorien Årets Internasjonale Suksess? Prisen er et samarbeid mellom Spellemann og Music Norway for å hedre internasjonale suksesshistorier som bidrar til å øke norsk musikkeksport.

Prisen består av Spellemannharpe, og et stipend på 100.000,- gitt av Kulturdepartementet som vinneren skal gi videre til en person, en organisasjon eller et miljø som har bidratt til å inspirere og stimulere musikkinteressen hos vinneren. Stipendet går under navnet «Det var her det begynte».

Nå kan du være med på å nominere kanditater til prisen for 2023.

Hvilke artister, låtskrivere eller produsenter har klart å nå ut til verden i 2023. Kanditaen skal ha bidratt til å synliggjøre Norge i utlandet og dannet grunnlag for økt verdiskapning i 2023. Generell kommersiell, faglig og musikalsk suksess skal vektlegges, herunder musikksalg, radiospillinger, listeplasseringer, konserter og medieomtale i utlandet. Samarbeid med norsk støtteapparat og deling av kunnskap og nettverk vurderes også.

Årets Internasjonale Suksess skal løfte frem artister, låtskrivere og produsenter som har bragt norsk musikk ut over landegrensene, som fremmer norske suksesshistorier i utlandet, og som stimulerer en hel bransje til å satse internasjonalt.