Norway Calling Digital 2021

Starts
From  —  To

Trondheim, Norway

Trondheim Calling
Norway Calling web

ur Monarch, fijitrip and Heave Blood & Die (digital) live from Trondheim.

Det er med tungt hjerte at vi må meddele at Trondheim Calling 2021 med tilhørende arrangement avlyses.

På grunn av den nåværende koronasituasjonen i Trondheim, har Trondheim Kommune nå lagt frem forslag til en ny smittevernforskrift som bl.a innebærer forbud mot arrangementer og skjenkestopp.

Norway Calling har siden 2017 presentert eksportklare artister for en internasjonal bransje. Planen i 2021 var å gjøre en digital versjon med lokalt publikum. Dessverre lar det seg ikke gjennomføre med dagens restriksjoner.

Line up

Heave Blood & Die
Heave Blood & Die (psychedelic rock) KAOS Music/Fysisk Format/Noise Solution Latest release: Post People - Album February 5th Live on stage: 9:20PM
fijitrip
fijitrip (Electronic/pop) All Things Live/United Talent Latest release: Kill The Game - Single May 14th Live on stage: 8:40PM
Urmonarch
ur Monarch (Alternative pop) Standing Ovation/Paradigm Latest release: Human garbage disposal plant - Single April 30th Live on stage: 8:00PM