Søk om å spille på Pop Montreal

Starts

Montreal, Canada

PopMontreal
Pop Montreal credit: Coralie Daigneault

POP Montreal International Music Festival er en årlig non-profitt kuratert kulturbegivenhet som ferier den uavhengighe i kunsten ved å presentere nye og kjente talenter fra hele verden. Hvert år presenterer den fem dager lange festivalen mer enn 400 artister for over 60 000 publikum.

Pop Montreal finner sted:

28.09. - 02.10.

Festivalen leverer et dristig tverrsnitt av kunstformer og arrangementer, og inkluderer konserter, symposiumdiskusjoner, håndverks- og billedkunstutstillinger, filmvisninger og, selvfølgelig, noen fester hele natten.

Gjennom Music Norway tilbyr vi nå en promokode som gir 10% rabatt for artister som ønsker å søke om å spille på festivalen. Søknadsfristen er 28. april.

Music Norway har et spesielt fokus på Canada i 2022 og vi har i en lengre periode samarbeidet med canadiske og nordiske partnere i prosjektet Nordic Bridges. Samtidig melder norsk bransje i rapporten "Trender i norsk og internasjonal musikkbransje - en kunnskapsoppsummering" (2022, ideas2evidence for Music Norway) om at stadig flere ønsker å rette søkelyset mot det canadiske markedet. Vi ønsker derfor å legge til rette for at artister og bransje får muligheter i Canada.

Parallelt med dette ønsker vi å bidra til at canadiske bransjepersoner blir invitert til norske festivaler og at norsk bransje reiser til canadiske festivaler i 2022.