Søknadsfrist: Kickstart 21

Starts

Music Norway oppretter en midlertidig tilskuddsordning som skal forberede norsk musikkliv for gjenåpning av samfunnet etter covid-19. Det blir nå mulig å søke om tilskuddsmidler til prosjekter som stimulerer til å igangsette og videreutvikle internasjonale samarbeid.
Målsetting er å øke interessen, etterspørselen og salg av norskprodusert musikk internasjonalt.