Søknadsfrist: nettverksprogram på Vill Vill Vest 2022

Starts

Bergen, Norway

Vill Vill Vest 18 speedmeeting
Foto: Henning Bjordal Stokka

Søk deg til et nytt 2 dagers nettverksprogram under Vill Vill Vest!

Vill Vill Vest og Music Norway vil stimulere til økt internasjonal aktivitet tidlig i karrieren til norsk bransje og har gått sammen om å lage et 2-dagers sideprogram for unge norske og internasjonale bransjeaktører under årets Vill Vill Vest konferansen.