Mathieu Lacroix

Komponist, produsent, musiker og programmerer

KUPP 2.1

Mathieu Lacroix foto mikkel walle
Mathieu Lacroix (foto: Mikkel Walle)

Mathieu Lacroix er en fransk kanadisk komponist, produsent, musiker og programmerer bosatt i Norge siden 2010. I sin musikk prøver han å sidestille elektroakustiske og akustiske tradisjoner, med mål om å skape relevant samtidsmusikk. Han er interessert i hvordan man kan få musikere og datamaskiner til å kunne tolke hverandre innenfor den klassiske tradisjonen. Han jobber med Trondheim Sinfonietta, Elektroakustisk Trondheim og Electric Audio Unit. I 2021 fullførte han en doktorgrad om synkroniseringsstrategier i mixed music, og forsvarer graden i januar 2022.