Øya International 2023

Starts  — Ends

Oslo, Norway

Øya festivalen

Internasjonalt besøksprogram under Øyafestivalen 2022.

Budsjett er inkl salg av delegatpass kr 31000 og prosjekttilskudd fra partnere med kr 90.000.