Om Music Norway

Music Norway er norsk musikklivs eksportkontor, og jobber for å øke kjennskapen til og bruken av norsk musikk og norske aktører internasjonalt.


Music Norway er stiftet av Kultur- og likestillingsdepartementet, og har i kraft av vedtektene et tredelt oppdrag: å tilrettelegge for
1) eksporttiltak
2) profilering av norsk musikk i utlandet
3) bidra til økt kunnskap om det norske og internasjonale musikkfeltet


Arbeidet skal forankres i musikklivets behov, og våre virkemidler er kapital, kompetanse og nettverk. Med norsk musikk mener vi musikk skapt av noen som har sin virksomhet registrert i Norge.