Bransjen ønsker et styrket Music Norway

I dag var det høring om neste års statsbudsjett i familie- og kulturkomiteen. Her kan du lese om hva som skjedde i høringen.

Skrevet av Edvard Olai Brekke Værland 23.10.2020

Kathrine
Kathrine Synnes Finnskog (Foto: Kristoffer Myhre)

To ting sto seg ut som hovedsaker for Music Norways del: Utvidelse av mandat, og flytting av Music Norway til Kulturrådet.

Utvidelse av mandat
En fallende norskandel og en stadig høyere endringstakt med nye mekanismer i musikkbransjen gjør at bransjen ber om at Music Norway rustes til å ta ansvar for hjemmemarkedet også, slik de har gjort for det internasjonale markedet.

NOPA, FONO, GramArt og Musikkforleggerne, som stilte i høringen og har ytret ønske om en mandatutvidelse, og NOPAs styreleder Ole Henrik Antonsen sa følgende:

– Så har vi med all beskjedenhet en veldig god idé. Det er en løsning på en problemstilling som er et stort paradoks. Det går veldig bra med norsk musikk i utlandet for tiden. TONO har for eksempel aldri avregnet mer penger fra utlandet til norske opphavere enn i fjor. Samtidig er norskandelen i musikksalg her hjemme på et historisk lavt nivå. For 20 år siden var bildet motsatt. Eksporten var elendig, men nesten annenhver solgte CD var norsk produsert. I fjor var norskandelen på strømming og fysisk salg 19%. Det er krise av flere årsaker. Dels så er det mye penger som går ut av landet som kunne blitt igjen, men også fordi populærmusikken definerer oss som folk og nasjon, det er vår kultur.

- For 20 år siden gikk NOPA og flere andre organisasjoner sammen om å etablere Music Export Norway for å legge til rette for bedre eksport. Organisasjonen som dere i dag kjenner som Music Norway ble en suksess og skal ha mye av æren for at det går så bra med norsk musikk i utlandet som nå. Vi tror vi kan bruke samme formel som i utlandet for å bedre bruken av norsk musikk på alle språk i Norge. NOPA foreslår derfor å utvide mandatet til Music Norway og øke budsjettrammen med 10 millioner, sa Ole Henrik Antonsen, styreleder i NOPA under høringen.

Les: NOPA, FONO, GramArt og Musikkforleggernes kronikk på dn.no

– Vi takker for tilliten fra bransjeorganisasjonene, og er klare for å ta en prat om de beste og mest effektive løsningene for musikkfeltet over hele landet. Vår metode hvor vi tilfører bransjen en kombinasjon av nettverk, kompetanse og kapital har gitt gode resultater i eksportarbeidet, som bransjeorganisasjonene bekrefter i dagens høring. Jeg tror at vår kompetanse kan komme flere til gode, og at vi kan bidra med et enda sterkere tilstedeværelse der folk er i tiden som kommer – som jo er her hjemme, sier Kathrine Synnes Finnskog.

Flytting
I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 ønsker regjeringen å flytte Music Norway til Kap. 320 Norsk Kulturråd post 74 og med det sette Music Norway, og flere av medlemmene i nettverket Norwegian Arts Abroad, under Norsk kulturråds administrasjon. I høringen kom det en tydelig tilbakemelding fra musikkbransjen og et samlet kunstfelt om at dette ikke er hensiktsmessig. Det ble også reagert på at reformen manglet en forprosess.

– Vår andre hovedsak som vi deler med store deler av kulturlivet, som dagen har vist, overføringen eller denne radikale omorganiseringen i budsjettet med overføring av store nye oppgaver til Norsk kulturråd, blant annet flere av våre medlemmer som inntil nå vært på poster i musikk og scenekunstkapittelet, denne prosessen må stoppes. Et helt nødvendig utredningsarbeid som gjør at stortinget kan gjøre en kvalifisert beslutning i saken må settes i gang, sa Morten Gjelten, daglig leder i NTO i høringen.

Les: Music Norway krever åpenhet om reform

– Vi reagerer på den massive flyttingen av tiltak fra Kulturdepartementets egne poster og Norsk kulturfond over i Kulturrådets direktoratslinje. Vi forstår og støtter langt på vei behovet for å rydde, men her har Kulturdepartementet gått for langt. Noen av grepene som tas gir overhodet ikke mening, slik som at Music Norway og de andre NAAene flyttes ut av Kulturdepartementet. Det er videre bekymringsverdig at tiltak flyttes uten noen form for dialog med aktørene det gjelder, og uten en mer transparent prosess knyttet til Kulturrådets rolle, sier Tone Østerdal, daglig leder i Norske konsertarrangører i etterkant av dagens høring.

– Vi er glade for at et samlet kunstfelt tar til orde for at vi skal beholde vår plass i statsbudsjettet, og vi deler bekymringen over manglende prosess i forkant av denne flyttingen, sier Kathrine Synnes Finnskog, direktør i Music Norway

Kathrine Synnes Finnskog deltok også i høringen på vegne av de fem organisasjonene i Norwegian Arts Abroad.