– Departementene må samarbeide om internasjonal satsning

Kutt i sentral post for eksport og internasjonalisering i budsjettet til Utenriksdepartementet.

Skrevet av Carl Kristian Johansen 12.10.2016

Kathrine web 600 600x400


Statsbudsjettet for 2018 ble lagt frem torsdag. Der kommer det frem at post 70; tilskudd til næringsfremme, kultur og informasjonsformål reduseres med 24 millioner kroner sammenlignet med 2017, fra 49,2 millioner kroner til 25,1 millioner kroner.

Link til budsjettet kap 115, post 70, side 79.

Både Ballade.no og Dagbladet har laget saker om kuttet.
Ballade
Dagbladet

Til Ballade sier Kathrine Synnes Finnskog, direktør i Music Norway, at hun opplever at det er interesse for å støtte aktivitet som øker eksportinntektene.

– Men hvis regjeringen ønsker å gjøre en real innsats for norsk musikk internasjonalt, så må du ikke ta penger fra ambassadene og utenriksdepartement til dette formålet. Det er et dumt sted å ta pengene fra.

– Departementene må samarbeide om satsingen på kunst- og kultur internasjonalt. Og støtten må også vise seg i budsjettene. De må også snakke penger, og ikke bare lage fester sammen, sier hun til Ballade, og henviser til kulturfesten som Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet lagde sammen for to uker siden for kunstnere som har markert seg utenfor landets grenser.

Synnes Finnskog slår fast at kuttet betyr en reduksjon i internasjonale muligheter.

– Vi tilrettelegger for at norske kunstnere kommer seg ut. Altså at utøvere, artister og bransjefolk får gjennomført både konserter og møter i utlandet. Men også møteplassene her hjemme, hvor internasjonale aktører kommer hit, kan bli rammet. Nettverksfestivaler i Norge er en effektiv og rimelig måte å showcase både norsk musikk, kultur, natur og mennesker på, og de gir konkrete resultater, noe teksten i budsjettforslaget faktisk fremhever.

– Vi gjør ikke disse aktivitetene for musikkfeltet alene. Det står et spleiselag bak aktiviteten, der både kulturdepartementets penger, utenriksdepartementets penger og ambassadenes penger inngår, i tillegg til festivalens egen investering. Alle er like viktige i spleiselaget.

– Må prioritere
Fra Kulturdepartementet fikk organisasjonene i Norwegian Arts Abroad, inkludert Music Norway, seks millioner kroner for å styrke aktørene som jobber med å markedsføre og selge norsk kunst og kultur internasjonalt.

Statssekretær Bård Folke Fredriksen i Kulturdepartementet sier til Dagbladet at Utenriksdepartementet må svare for UDs budsjett.

– Uavhengig av det vil regjeringens samlede innsats for norsk kultur internasjonalt fortsatt være betydelig. Regjeringen bidrar til en rekke tiltak over Kulturdepartementets budsjett.

Han trekker fram Norwegian Arts Abroad og deltakelsen i EUs Kreativt Europa-program som eksempler.

Marit Berger Røsland i UD sier også at regjeringens samlede innsats for norsk kultur er og vil fortsatt være betydelig.

- Vi må likevel alltid foreta prioriteringer i forbindelse med en budsjettbehandling.

Hun poengterer at kulturtiltak støttes på flere budsjettposter.

– Kultur er blant annet en integrert del av regjeringens nordområdesatsing.

Ytterligere reaksjoner:
Musikernes Fellesorganisasjon
Kulturrådet
Norsk jazzforum