Dette betyr statsbudsjettet for Music Norway

Music Norway fikk en liten økning i forslaget til statsbudsjett som ble lagt frem denne uken.

Skrevet av Rebeca 09.10.2015

Kathrine Synnes Finnskog li 600x400Forslaget til Statsbudsjettet ble lagt frem onsdag 7. oktober. Music Norway, som ligger under Kap. 323 i Kulturdepartementets budsjett, fikk en økning på 413.000 kroner fra 21.726.000 kroner i 2015 til 22.139.000 kroner i 2016.

Se Kulturbudsjettet her

Music Norway og flere organisasjoner på musikkfeltet stod tidligere i høst bak kronikken «En truet suksesshistorie«. Kronikken tok for seg Utenriksdepartementets (UD) midler til Næringsfremme, kultur- norgesfremme- og informasjonsformål som har blitt kuttet med 33 millioner kroner siden 2013.

I denne posten i budsjettet til UD, Kap. 115, post 70, er det foreslått en økning med 11,1 millioner kroner til 49,2 millioner i 2016. Det står videre i budsjettet til UD at:

Side 75: «Presse- og besøksreiser, der journalister og eksperter blir invitert til Norge av utenriksstasjonene eller Utenriksdepartementet, er blant de viktigste verktøy innen offentlig diplomati og kulturfremme. Reisene har som mål å synliggjøre norske forhold ved å profilere viktige sider ved regjeringens politikk, styrke norsk kulturlivs internasjonale muligheter og bidra til nettverksbygging mellom sentrale aktører innen nærings- og kulturliv og øvrig samfunnsliv.»

Side 76: «Regjeringen videreførte sin innsats for å styrke norsk kulturlivs internasjonale interesser. Utenriksdepartementet har siden 2003 avsatt midler til en søknadsbasert reisestøtteordning som forvaltes av de syv kunstfaglige organisasjonene Music Norway, Danse- og Teatersentrum, Office for Contemporary Art Norway, NORLA, Norsk design og arkitektursenter, Norsk Filminstitutt og Norwegian Crafts. Reisestøtteordningen bidro til at norske kunstnere, kulturaktører og representanter for kreative næringer kunne gjennomføre profesjonelle oppdrag i utlandet.»

Side 76: «Utenriksstasjonenes arbeid med fremme av norsk kultur og kreativ bransje er konsentrert om nettverksbygging mellom profesjonelle norske aktører og sentrale utenlandske kunst- og kulturinstitusjoner.»

Se UDs budsjett her

– Vi håper den lille økningen i kulturposten til UD vil benyttes til nettopp dette, sier Kathrine Synnes Finnskog, direktør i Music Norway.

– UD-midlene gir resultater. Det er effektivt, billig og en viktig metode for et lite land som Norge å ha denne muligheten. Det gjør oss til en del av et viktig internasjonalt nettverk. Vi har nettopp gjort en ‘trade mission’ til New York, og arrangerte en lunsj for Kronprinsparet under deres offisielle besøk i New York City denne uken, og alle amerikanere og nordmenn fra musikkindustrien som deltar bekrefter betydningen av å bygge sterke og troverdig nettverk. Det har blitt viktig for internasjonal musikkbransje å være tilstede i Norge; blant annet på by:Larm, Øyafestivalen og Ultimafestivalen. Det momentumet norsk musikk har nå er et resultat av flere ting, men også en langsiktig investering i besøksprogram som må stå på agendaen også fremover, sier Synnes Finnskog.

Les også: Kronprinsparet møtte norsk og amerikansk bransje i New York

Tror på tettere samarbeid med Innovasjon NorgeI statsbudsjettet styrkes omstilling i norsk økonomi med satsning på gründere, og grønt skifte.

I budsjettforslaget er virkemidlene til Innovasjon Norge ført opp med en samlet økning på 338 millioner kroner for 2016.

– Dette er helt i tråd med signalene som gründere og etablerte bedrifter i industri og næringsliv selv kom med i Drømmeløft-prosessen, som Innovasjon Norge gjennomførte vinteren og våren 2015. Vi må bygge flere nye selskaper og bistå i omstillingen av etablert industri og næringsliv, sier Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge, i en kommentar til budsjettet.

Music Norway har relevante virkemidler som stimulerer en musikkindustri som er på vei ut i verden, sier Synnes Finnskog.

– Program som Bakkekontakt, Elite, Eksportprogrammet, samt trade missions og aktivitet for internasjonalisering av norsk musikkliv, bidrar til næringsutvikling av norske musikkselskaper både i etableringsfasen og når etablerte selskaper skal ut, sier hun, og trekker frem Smalltown Supersound, Waterfall, Mandelbaum (Up Front Artists), Nordic Artists Management, Amanuel Kidane (Nico & Vinz, KID M&C Group), og MADE Management som eksempler på norske selskaper som viser internasjonal konkurranseevne.

– Music Norway har midler som bidrar til å tilrettelegge for selskapene i en tidlig internasjonaliserings-fase. Nå trenger vi tilgang til virkemidler på toppen av dette, som tilfører muligheter som også styrker rammevilkår til norske selskaper når de øker eksportaktivitetene sine. Innovasjonsmidler som såkornfond, tilgang til risikokapital, rådgivning og veiledning for kreative næringer som investerer i eksportsatsing bør være en viktig prioritet hos Innovasjon Norge i fremtiden. Her er det potensial og vilje som raskt kan forløses når de rette tiltakene er på plass.

– Music Norway har kompetanse og oversikt i musikkfeltet, og vi tror på tettere samarbeid med Innovasjon Norge, og organisasjonslivet for øvrig, for å løfte frem norske talenter og norske merkevarer fra et norsk kultur- og musikkliv som akkurat nå bekrefter sin posisjon over hele verden, sier Synnes Finnskog.