Dette er næringsrådets arbeidsgrupper

Fire ulike arbeidsgrupper skal jobbe for å sikre rammebetingelser og styrke verdiskapningen i musikkindustrien.

Skrevet av Rebeca 10.02.2015

Musikkindustriens naringsra 600x400

Under Spellemannkonferansen i januar ble Musikkindustriens næringsråd offisielt lansert. Rådet, som består av representanter fra en rekke musikkaktører, er en direkte konsekvens av regjeringens Sundvollenerklæring. Erklæringen sier at regjeringen ønsker å vektlegge kultur som næring i større grad, og styrke mulighetene for entreprenørskap i kultursektoren.

Musikkindustriens næringsråd skal arbeide for å sikre den norske musikknæringen gode rammebetingelser for å styrke verdiskapingen, bedre konkurranseevnen og øke produktiviteten i næringen, samt samle kunnskap og lage anbefalinger om politiske tiltak.

Fire grupperDe første medlemmene er på plass, og det er meldt om stor interesse for å få delta og bidra til dette arbeidet og til de viktige innspillene videre.

– Det er bra og motiverende at så mange har meldt seg med et ønske om å få være med. Det beviser at dette var helt rett timing for å få på plass et næringsråd for musikkindustrien. Vi er sikre på at rådet skal klare å representere relevante tiltak som hele industrien kan kjenne seg igjen i, men det er også viktig at vi klarer å samle oss om de prioriteringer som er viktigst nå, og hvilke saker som ikke brenner i denne sammenhengen. Derfor har vi valgt å lage fire arbeidsgrupper som jobber innenfor sentrale tema i det næringspolitiske feltet, og ikke det kunstfaglige eller basert på medlemsinteresser, forteller Music Norway-direktør Kathrine Synnes Finnskog.

– Music Norway har som alle andre institusjoner og organisasjoner særinteresser som behandles der, men i en fragmentert og kompleks bransje har det vært et ønske om og et behov for å løfte felles sak til felles gode. Innspill for å øke eksporten settes på blokka sammen med tiltakene de øvrige arbeidsgruppene løfter frem. Det blir Rådets oppgave å prioritere og løfte tiltakene videre inn på en politisk dagsorden, fortsetter hun.

Dette er arbeidsgruppene så langt:

Kunnskap og kompetanseMed i arbeidsgruppen: Leder Rhiannon Edwards (Musikkutstyrsordningen), Daniel Nordgaard (Universitetet i Agder), Audun Molde (Westerdals ACT), Erik Brataas (Phonofile), Gry Bråtømyr (Norsk Jazzforum), Anne-Britt Gran (BI/CCI), Willy Martinsen (Tono) og Atle Hauge (Kunnskapssenter for kulturnæringer – Høyskolen i Lillehammer)

Innovasjon og entreprenørskapMed i arbeidsgruppen: Leder Trond Tornes (Phonofile), Per Einar Dypvik (Entreprenør på digital/streaming), Kathrine Synnes Finnskog (Music Norway), Arnt Maasø (UiO) og Torgeir Waterhouse (IKT Norge).

Investering og rammebetingelserMed i arbeidsgruppen: Leder Stein Bjelland (kulturentreprenør), Vegard Waske (UFA), Rune Grønn (Universal), Tore Gjedebo (Styrebjørn – investor), Sven Egil Larsen (investor), Petter Sandtorv (styremedlem i Buzz/investor), Kai Robøle (Waterfall), Harald Sommerstad (advokat/musiker) og Torstein Tvedt Solberg (Stortingspolitiker)

Eksport og næringsutviklingMed i arbeidsgruppen: Leder Kathrine Synnes Finnskog (Music Norway), Vegard Waske (Mandelbaum), Guttorm Raa (Warner), Martin Schilde (Toothfairy), Fridtjof Hungnes (Propeller) og Joakim Haugland (Smalltown Supersound), Kai Robøle (Waterfall)

Arbeidsgruppene vil ha egne fokus som blant annet skal belyse potensialet i næringen, entreprenørskap og fondstrukturer, og formidle dette overfor myndigheter, politiske partier og bransjen generelt for å oppnå kortsiktig og langsiktig næringspolitisk satsing på musikkselskapene, det vil si managementene, agentene og plateselskapene.

– Vi har nå hatt en del innledende runder med deler av politisk ledelse i kjølvannet av lanseringen på Spellemannkonferansen, og det gledelig at vi er sett og vi forventer i neste gang også å bli hørt. Det er stor politisk vilje og interesse for initiativet, og målsettingen er å levere anbefalinger til tiltak innen sommeren. Men aller først skal vi arrangere et åpent innspillsmøte under by:Larm, tid og sted kommer i programmet, sier Synnes Finnskog.

Rådet består i perioden 2014- 2017 av følgende medlemmer:– Music Norway – musikkeksport– IFPI – de multinasjonale plateselskapene– Fono – de uavhengige plateselskapene– GramArt – artistene– Norske konsertarrangører – livebransjen– Tono – rettighetshavere

De uavhengige musikknæringsaktørene er:– Joakim Haugland (by:Larm, Smalltown Supersound)– Stein Bjelland (Stein70000)– Hans Petter Haaland (HES)– Trond Tornes (Phonofile)– Rhiannon Edwards (Musikkutstyrsordningen)