Dette forventer vi av kulturmeldingen

Kulturmeldingen «Kulturens kraft – kulturpolitikk for framtida» legges fram fredag 23. november kl. 12.00.

Skrevet av Kathrine Synnes Finnskog 23.11.2018

Kathrine web 600 600x400

Av Kathrine Synnes Finnskog, direktør i Music Norway

Kulturmeldingen skal være retningsgivende for kulturpolitikken langt frem i tid. Vi har klare forventninger om at musikk- og kultureksport har en plass i denne meldingen. Musikkbransjen er en globalisert bransje, og de store mulighetene som ligger der ute er med på å skape kraft bak ambisjoner og økonomisk vekst i et nasjonalt musikkliv som trenger verden som fremtidig arbeidsmarked.

Hele reisen
Music Norway er opptatt av en god og helhetlig profesjonaliseringsprosess for våre talenter og musikkselskaper, og ser derfor at det er viktig med et koordinert virkemiddelapparat på lokalt, regionalt og nasjonalt plan.

Stabile rammevilkår, gjennom gode musikk- og kulturskoler, tilgang på øvingslokaler, studioer og spillesteder, tilgang på høyere utdanning, og tilrettelagte ordninger for musikkselskapene, både nystartede og etablerte, er sentralt for at en helhetlig og levedyktig infrastruktur kan videreutvikles og vedlikeholdes og deretter løfte artister nasjonalt og internasjonalt. Det er derfor viktig for Music Norway at kulturmeldingen ser hele reisen for de utøvende artistene, produsentene, låtskriverne, og apparatet rundt dem, slik at flere av våre talenter når ut i verden.

Internasjonale suksesshistorier
De fem siste årene har vi vært bortskjemt med norske suksesser internasjonalt. Den norske kulturpolitikken eies av flere departementer, av flere institusjoner og organisasjoner, men først og fremst musikklivet selv.

Det kan være kort vei fra talent, via Music Norway, til verdens største musikkscener. Kunnskapsdeling, nettverksbygging, teknologisk utvikling, og lydhørhet for bransjens behov har bidratt til å skape internasjonale muligheter for flere, og dette bygger en kultur for å ta et krafttak i samlet flokk. Dette er den norske modellen og det håper vi også den nye kulturmeldingen bærer preg av.

Se kulturmeldingen legges frem direkte på regjeringens nettsider fredag klokken 12.00.