Eksportskolen lanseres på by:Larm

Eksportskolen er et tilbud til talenter med store ambisjoner i musikkbransjen.

Skrevet av Rebeca 24.02.2014

Eksportskolen 600

Eksportskolen er et tilbud til talenter med store ambisjoner i musikkbransjen – en trinnvis modell for å bygge kompetanse og karriere. Tilbudet er et tiltak fra Music Norway og de regionale kompetansesentrene for musikk: Brak (Hordaland og Sogn og Fjordane), STAR (Rogaland), SØRF (Sør-Norge), KOFOR (Tromsø) ØKS (Drammen) og TEMPO (Midt-Norge).

Målet med Eksportskolen er å forme et kursopplegg som gjennomføres i flere regioner, og skal gi band og artister verktøy for å styre sin egen karriere mot internasjonale markeder. Eksportskolen skal styrke bransjeapparatet rundt artister ved å øke forståelsen for eksport, nettverksbygging og gi økt faglig kompetanse rundt forretningsdriften.

– Eksportskolen ønsker å gi artister og bransjeapparat rundt dem den nødvendige erfaringen og kunnskapen man trenger for å skape en bærekraftig internasjonal karriere. Vi får synliggjort vårt tilbud og skaper en effektiv nasjonal kompetansesikring som fanger opp talent og utvikler dem i hver enkelt region og nasjonalt, sier Fredrik Forssman, leder for kompetansesenteret KOFOR i Tromsø.

1o moduler

Eksportskolen er strukturert som 10 moduler, hvor modul 1 til 3 består av grunnleggende innføring, modul 4 til 7 retter seg mot satsningsklare aktører og bedrifter, mens modul 8 til 10 er for eksportklare aktører og bedrifter.

På by:Larm, fredag 28. februar, presenteres en introduksjon til Eksportskolen under en hel dag med foredrag. På programmet står blant annet foredrag som Musikkbransjen på en skoletime, Møt din mentor og Internasjonalisering, hvor folk fra ulike deler av musikkbransjen deler sin erfaring. Hele programmet for Eksportskolen på by:Larm kan du lese her: http://www.musikkeksportskolen.no/bylarm/

– Musikkbransjen er veldig mye learning by doing. Men noen har jo etterhvert lært mye bra, og det er denne kompetansen og disse erfaringene vi ønsker at Eksportskolen skal bidra med; praktisk og tilrettelagt for rekruttering og viderutvikling av talenter som vil jobbe i musikkbransjen. Fra en innføring i musikknæringen, via utvikling av forretningplan til internasjonalisering og relokalisering – ikke bare en tilgang til virkemidler, men tilgang til mennesker og nettverk som kan ta deg videre i karrieren. Jeg tror at denne kombinasjonen kan ta deg langt på kort tid, sier Music Norway-direktør Kathrine Synnes Finnskog.

Eksportskolen består av følgende moduler:

Modul 1: Lokal eksponering

Modul 2: Orientering om musikkbransjen

Modul 3: Selskapsetablering

Modul 4: Nasjonal eksponering

Modul 5: Møt din mentor

Modul 6: Forretningsutvikling

Modul 7: Avansert digital markedsføring

Modul 8: Internasjonalisering

Modul 9: Relokalisering

Modul 10: Mentorprogram

Mer informasjon om Eksportskolen får du på by:Larm. I tillegg er en egen hjemmeside med mer informasjon like rundt hjørnet.