Fem forslag fra bransjen

I august startet Music Norway sin innspillsrunde med bransjen. I denne artikkelen kommer oppsummering av de to første innspillsmøtene med fem konkrete forslag.

Skrevet av Rebeca 01.10.2020

MN international lounge byLarm
Music Norway International lounge by:Larm


Målet med innspillsmøtene er å ta pulsen på bransjen akkurat nå, samt gi innspill på hvordan vi kan øke eksporten systematisk over de neste ti årene. Innspillsrunden fortsetter med besøk rundt omkring i landet med Bergen som neste stopp. Innspillsmøtet der skulle vært avholdt i forbindelse med Vill Vill Vest, men ble utsatt grunnet økning av koronasmitte i kommunen. I de to første innspillsmøtene kom det frem fem forslag som vi finner det naturlig å presentere allerede nå.

Les: Music Norway søker innspill

Fem forslag– Deltagerne brukte mye tid til å redegjøre for situasjonen i egen sektor, som er preget av usikkerhet og bortfall av inntekter for mange. Flere rapporterte også om høyere innspillings- og publiseringstakt, sier Kathrine Synnes Finnskog, direktør i Music Norway.

Det kom frem fem konkrete forslag i møtene:

  1. Hjemmemarkedet som hovedkilde til inntekter og kompetanse i den kommende tiden. Mange er nødt til å hente mer inntekter i hjemmemarkedet i perioden pandemien pågår. NOPA med flere har tidligere anledninger foreslått overfor kulturdepartementet å opprette et profilerings- og kompetansekontor for norsk musikk i Norge. NOPA mener at Music Norway er best egnet til å påta seg ansvar for å koordinere dette og ta ansvaret for hjemmemarkedet også.
  2. Like konkurransevilkår som våre nabomarkeder.Forlagene har i lengre tid uttrykt frustrasjon over at det er ulike momsregler i Norge og Sverige. Dette gir en skjev konkurransesituasjon som gir kompetanseflukt og tap av inntekter som kunne blitt investert i Norge. Norge burde tilnærme seg en svensk modell.
  3. Kompetanseutvikling og utveksling. Svært mange av aktørene ytret et økt kompetansebehov, som følge av krisen, men også som følge av økt endringstakt i bransjen. De ønsket flere arenaer for kompetanseutvikling, og ikke minst utveksling på tvers av kreative næringer internt i Norge.
  4. Holde tritt med de digitale mulighetene. For å nå frem med digitale konserter melder flere av aktørene om at de må skape produksjoner av svært høy kvalitet. Dette er svært kostnadskrevende, og utelukker med det mange aktører. Flere meldte samtidig et ønske om at Music Norway tar initiativ til en fellesnordisk plattform som kan sikre en bedre markedsintegrasjon og sikre at en har en stor nok fanbase før en prøver seg i store musikkmarkeder som for eksempel i Asia.
  5. Flere aktører meldte også om likviditetsproblemer i produksjonsfasen, som i forbindelse med store kampanjer før turneer. De har ikke inntjeningsproblemer, men sliter med å stille beløpene som kreves up front. Aktørene melder at de ikke får gehør i bankene, og etterlyser derfor lånegarantiordninger.

Les: Unsound med norsk på programmet

AvslutningI den neste perioden vil Music Norway møte bransjen, skaperne og utøverne med et oppdatert kompetansetilbud i tråd med disse innspillene. Samtidig skal organisasjonen benytte anledningen til å omstille seg for å sikre at rådgiverne våre stiller med nyttig kunnskap, og med internasjonale kontakter som er relevante.

– Vi har en pågående survey ute hos søkerne våre og vil utvikle våre tilskuddsordninger basert på kunnskapen vi innhenter. Målsettingen er å nå nytt publikum og øke inntektene til norske utøvere og opphavere. Vi vil samtidig se nærmere på muligheten til å skille mellom test- og vekstfase for omsøkte prosjekter, sier Finnskog.

– Jeg vil takke bransjen for å ha stilt opp så langt. Vi er avhengige av innspill for å yte best mulig. Vi tar også med oss innspillene i vår dialog med myndighetene. Jeg ser frem til å møte bransjen i resten av landet i de kommende månedene, avslutter Finnskog.