Hva betyr statsbudsjettet for Music Norway?

I forslaget til statsbudsjett for 2019 viderefører Kulturdepartementet sitt bidrag til Music Norway, men situasjonen er en annen i Utenriksdepartementets budsjett.

Skrevet av Edvard Olai Brekke Værland 12.10.2018

Gulbok 1 600x400

Music Norway tildeles sitt driftstilskudd i kapittel 323 post 78 i statsbudsjettet, og for 2019 har regjeringen foreslått å videreføre tilskuddet. I tillegg gir Utenriksdepartementet tilskudd til reisetilskuddsordningen, presse- og ekspertbesøk, og prosjektmidler, dette finansieres over kapittel 115 i statsbudsjettet. Kapittelet er kuttet med 4 millioner kroner som skulle finansiere mange viktige formål, ikke bare tilskuddsordninger, men også midler som er sentrale for at utenriksdepartementet kan være en god partner for norsk musikkliv.

Hva kan norsk musikkbransje miste?

Norge i det internasjonale markedet
I 2017 bidro prosjekt-tilskuddet finansiert over post 70 i kapittel 115 til at 198 norske delegater fikk delta ved ca 40 ulike internasjonale møteplasser, dette resulterte i 540 rapporterte møter. Reisetilskuddsordningen bidro i 2017 til 2605 konserter og hadde en ramme på 7,6 millioner kroner, hvorav Utenriksdepartementet bidro med 3,7 millioner. I 2016 spilte artister med tilskudd fra ordningen for over 2,3 millioner mennesker.

Norge som arena for det internasjonale markedet
Kapittel 115 finansierer presse- og ekspertbesøk og internasjonale delegatprogram som legger til rette for å hente utenlandsk presse og bransje til arenaer i Norge. I 2017 bidro utenriksdepartementet med 1 250 000 kroner til internasjonale delegatprogram, og 105 000 til presse- og ekspertbesøk. For midlene ble det bidratt til at 528 internasjonale delegater og 769 norske aktører fant sammen på felles arenaer, det resulterte i 2178 rapporterte møter.

Rådgiverfunksjonen
Music Norway er rådgiver for utenriksdepartementet, og arbeider aktivt med norske utenriksstasjoner. Vi deler nettverk og prosjekter, og virksomhetsplanen til Music Norway er et verktøy for norske utenriksstasjoner når de planlegger aktiviteter for kommende år. I vårt arbeid er vi derfor avhengig av god kompetanse og tilstrekkelige ressurser hos Utenriksdepartementet i Norge og ved utenriksstasjonene. Et kutt i post 70 kan bety at norsk bransje møter færre pressefolk og eksperter, får mindre oppfølgning fra utenriksstasjonene, og at kvaliteten på rådene om enkelte markeder kan bli dårligere.

– Prosjektstøtte til internasjonale møteplasser og tilskudd til internasjonale delegatprogram, såkalte presse- og ekspertbesøkmidler, er en del av virkemiddelapparatet som faller i skyggen av søkbare tilskuddsordninger på utøvernivå. Det er veldig viktig å ikke glemme disse midlene. Jeg mener at dette er effektive og rimelige ordninger som gir norsk musikkliv troverdighet og selvtillit til å ta plass i internasjonale nettverk. Et besøk av den rette journalisten, den gode preproduksjonseksperten, eller et møte med den rette internasjonale bransjeaktøren, skaper verdier der og da, men ikke minst gir det kunnskap og nettverk som over tid bygger infrastruktur hjemme som gjør oss konkurransedyktig ute, sier Kathrine Synnes Finnskog, direktør i Music Norway.

Forslag
Årets kutt kommer på toppen av kraftige kutt fra tidligere år, i 2013 ble post 70 i kapittel 115 om lag halvert. Music Norway har derfor gått sammen med de andre medlemmene i Norwegian Arts Abroad om et forslag om å styrke post 70 med 15 millioner kroner.