Hvem er vi til for?

Skrevet av Carl Kristian Johansen 01.01.2023

Music Norway jobber primært for profesjonelle artister, utøvere, opphavere og selskaper knyttet til produksjon, distribusjon og rettighetsforvaltning. Med profesjonelle mener vi aktører som har musikk som sitt hovedvirke. Vi prioriterer eksportklare aktører, som kan vise til konkret etterspørsel fra, og et beviselig moment i utlandet, og som har en dokumentert strategi for sin internasjonale virksomhet og tydelige vekstambisjoner, - enten det dreier seg om nytt publikum, nye markeder eller økte markedsandeler.

Music Norway er til for det internasjonalt orienterte musikklivet i hele landet, og samarbeider med mange organisasjoner i musikk- og kulturfeltet, blant annet gjennom Musikkindustriens næringsråd og nettverket Norwegian Arts Abroad. Gjennom nettverket NOMEX samarbeider vi med de nordiske eksportkontorene for musikk. Vi søker også å samarbeide med og komplementere andre aktører i virkemiddelapparatet, med mål om best mulig ressursutnyttelse. Music Norway er Utenriksdepartementets rådgiver på musikkområdet.