Hvordan skaffe investorkapital?

Music Norway har hentet topp investorkompetanse til by:Larm. Bli med på panel eller book egne møter!

Skrevet av Rebeca 27.02.2017

Adgang til kapital er en essensiell problemstilling for musikkbransje og øvrig kreativ næring som ønsker å ekspandere, og utvide nettverk og eksport.

Men hvordan tiltrekker man seg investeringer til en industri som ikke skaleres på samme måte som et tech-selskap?

Her kan vi få svar på noen som har klart å bidra til å skape vekst, arbeidsplasser og investeringer i kreative næringer.

Til by:Larm har Music Norway hentet Thierry Baujard, grunnleggeren av det pan-europeiske investeringsnettverket Media Deals, og Marina Amdam og Kristine Murphy fra Ontario Media Development Corporation (OMDC) i Toronto, Canada.

Disse deltar på et panel onsdag 1. mars kl 17:00 17:45 på Popsenteret kalt Access to Capital: Is There Anybody Out There? (etter Den store kulturpolitiske debatten).

Arrangementet er åpent for alle.

Se Facebook-event

Dette er en naturlig hale til Den store kulturdebatten der de politiske partiene skal stake ut kulturpolitikken sin de kommende årene.

– Norsk musikkindustri omsetter for 3,7 milliarder kroner årlig, sysselsetter over 11 000 mennesker og har hatt gjennomsnittlig årlig vekst på 7% de siste fire årene. Målsettingen er å tilrettelegge for at musikknæringen kan vokse videre. Det er utvilsomt et potensial for næringen når vi sammenligner dette med globale tall, og vi må kikke andre i kortene når vi vurderer hvordan man får mest igjen for den offentlige innsatsen i form av finansieringssordninger eller andre incentiver, sier Kathrine Synnes Finnskog, direktør i Music Norway.

Thierry Baujard:Grunnlegger av Media Deals som fokuserer på investeringer på tvers av bransjer i media-tech-sektoren. Han er også CEO i peacefulfish, som er et rådgivingsselskap for investeringer i kreative bransjer. I sin keynote vil Baujard dele av sine erfaringer med private finanseringsmodeller fra Europa og det han mener fungerer når det kommer til å bli investeringsklar i kreativ næring og bedre legge til rette for både privat og offentlig finansiering.

Kristine Murphy, Director, Industry DevelopmentMarina Amdam, Manager, Ontario Music OfficeOMCD – Ontario Media Development Corporation:OMCD er et selskap under Ministry of Tourism, Culture and Sport som jobber med å legge til rette for innholdsproduksjon, jobbvekst og bransjebygging innen litteratur-, film-, TV-, interaktiv digital media-, og musikkbransjen i provinsen Ontario. OMDC håndterer finansiering for 15 millioner canadiske dollar årlig, noe som tilsvarer over 90 millioner norske kroner.

For mer info eller intervjuavtaler: jonas@musicnorway.no