Hvordan skaffe investorkapital?

Music Norway har hentet topp investorkompetanse til by:Larm. Bli med på panel eller book egne møter!

Skrevet av Rebeca 27.02.2017

Xl event 400 600x400

Adgang til kapital er en essensiell problemstilling for musikkbransje og øvrig kreativ næring som ønsker å ekspandere, og utvide nettverk og eksport.

Men hvordan tiltrekker man seg investeringer til en industri som ikke skaleres på samme måte som et tech-selskap?

Her kan vi få svar på noen som har klart å bidra til å skape vekst, arbeidsplasser og investeringer i kreative næringer.

Til by:Larm har Music Norway hentet Thierry Baujard, grunnleggeren av det pan-europeiske investeringsnettverket Media Deals, og Marina Amdam og Kristine Murphy fra Ontario Media Development Corporation (OMDC) i Toronto, Canada.

Disse deltar på et panel onsdag 1. mars kl 17:00 17:45 på Popsenteret kalt Access to Capital: Is There Anybody Out There? (etter Den store kulturpolitiske debatten).

Arrangementet er åpent for alle.

Se Facebook-event

Dette er en naturlig hale til Den store kulturdebatten der de politiske partiene skal stake ut kulturpolitikken sin de kommende årene.

– Norsk musikkindustri omsetter for 3,7 milliarder kroner årlig, sysselsetter over 11 000 mennesker og har hatt gjennomsnittlig årlig vekst på 7% de siste fire årene. Målsettingen er å tilrettelegge for at musikknæringen kan vokse videre. Det er utvilsomt et potensial for næringen når vi sammenligner dette med globale tall, og vi må kikke andre i kortene når vi vurderer hvordan man får mest igjen for den offentlige innsatsen i form av finansieringssordninger eller andre incentiver, sier Kathrine Synnes Finnskog, direktør i Music Norway.

Thierry Baujard:Grunnlegger av Media Deals som fokuserer på investeringer på tvers av bransjer i media-tech-sektoren. Han er også CEO i peacefulfish, som er et rådgivingsselskap for investeringer i kreative bransjer. I sin keynote vil Baujard dele av sine erfaringer med private finanseringsmodeller fra Europa og det han mener fungerer når det kommer til å bli investeringsklar i kreativ næring og bedre legge til rette for både privat og offentlig finansiering.

Kristine Murphy, Director, Industry DevelopmentMarina Amdam, Manager, Ontario Music OfficeOMCD – Ontario Media Development Corporation:OMCD er et selskap under Ministry of Tourism, Culture and Sport som jobber med å legge til rette for innholdsproduksjon, jobbvekst og bransjebygging innen litteratur-, film-, TV-, interaktiv digital media-, og musikkbransjen i provinsen Ontario. OMDC håndterer finansiering for 15 millioner canadiske dollar årlig, noe som tilsvarer over 90 millioner norske kroner.

For mer info eller intervjuavtaler: jonas@musicnorway.no