Innsatsområder i 2024

Skrevet av Carl Kristian Johansen 31.10.2023

Her beskrives Music Norways innsatsområder for 2024, forankret i Music Norways strategi og Virksomhetsplan for 2024.

Les Virksomhetsplanen for 2024 i sin helhet HER

Flere faglige møteplasser for norsk musikkliv her hjemme, hvor det er rom for erfaringsutveksling og nettverksbygging mellom aktørene. Relevant tematikk kan være:

- Trender og utviklingstrekk i musikkbransjen

- Forretningsutvikling og næringsutvikling

- Musikkteknologi og digitale plattformer

- Mangfold, inkludering og rekruttering

- Miljø og klimarettferdighet

Utvikling og igangsettng av et nytt kompetanseprogram for managere, som er ment å styrke og bygge managementprofiler gjennom samlinger i Norge og internasjonalt. Programmet skal bidra til å sikre at artisters rettigheter blir forvaltet på en strategisk og bærekraftig måte.

Trade missions til og kartleggingsarbeid i nye markeder, hvor vi utforsker nye muligheter for vekst, både med tanke på strømming, rettighetsforvaltning og live.

Et løft for arbeidet med internasjonal profilering av musikk og musikkaktører fra Norge.

En tydeligere strategi for arbeidet med kunstmusikken, med særlig fokus på Norden, Tyskland og Storbritannia.

Økt tilstedeværelse på møteplasser for samisk musikk, med mål om å øke kunnskapen internt og kartlegge hvordan Music Norway kan bidra til å styrke og realisere samisk musikkbransjes internasjonale muligheter.

Inngå samarbeidsavtaler med et utvalg festivaler i Norge om internasjonale delegatprogram, som arenaer der vi ser et særlig potensial for å synliggjøre musikk og musikkaktører fra Norge.

Våre fokusmarkeder

Music Norway prioriterer musikkmarkedene der norsk musikkbransje har beviselige eksportinntekter, samt markeder med økt mulighetsrom. USA, Storbritannia, Tyskland og Norden (med hovedvekt på Sverige og Danmark) er fortsatt de største eksportmarkedene.

USA er verdens største og mest toneangivende marked for populærmusikk. Her er det et kontinuerlig behov for nye nettverk og markedsorientering, særlig for låtskrivere og produsenter. Storbritannia er viktig for flere sjangre og bransjeledd, og i økende grad gjenstand for skreddersydde satsinger. I 2024 vil for eksempel WOMEX og Nordic Music Days arrangeres her, i tillegg til at Norge er internasjonalt partnerland for Showcase Scotland. Tyskland er et særlig sentralt marked for klassisk musikk og samtidsmusikk, i tillegg til klubbmusikk.

I Norden samarbeider Music Norway tett med de andre nordiske eksportkontorene via plattformen NOMEX. Sammen drifter vi prosjekter både i og utenfor Norden, og arrangerer felles trade missions for utvalgte nordiske selskaper. Satsingen Nordic Music Biz Top 20 Under 30, som løfter frem unge bransjetalenter på tvers av de nordiske landene, videreføres som en spydspiss i samarbeidet.

Music Norway viderefører det viktige arbeidet med kartlegging av musikkmarkeder i rask utvikling. Vi bygger bransjerelasjoner og tilegner oss relevant markedskunnskap som vi videreformidler til aktører i norsk musikkliv. I 2024 planlegges det blant annet trade missions til og kartleggingsarbeid i Japan, Sør-Korea, India og utvalgte land på det afrikanske kontinentet.

Internasjonale møteplasser

Music Norway arbeider kontinuerlig med å kvalitetsvurdere og tilgjengeliggjøre internasjonale møteplasser som kan være nyttige for aktører i norsk musikkliv. I løpet av året har vi som mål å kunne videreformidle møteplasser i relevante markeder for et så bredt spekter av sjangre og sektorer som mulig. Vi vil også bistå aktører som ønsker å bygge nettverk og kompetanse i markeder de tradisjonelt ikke har oppsøkt eller hatt samarbeid med tidligere.

Noen av møteplassene internasjonalt vi vil samarbeide med og/eller promotere i 2024:

- Amsterdam Dance Event, Amsterdam, Nederland

- Classical Next, Berlin, Tyskland

- CTM, Berlin, Tyskland

- Donaueschinger Musiktage, Donaueschingen, Tyskland

- Eurosonic Noorderslag, Groningen, Nederland

- Jazzahead, Bremen, Tyskland

- Nordic Folk Alliance, Roskilde, Danmark

- Nordic Music Days, Glasgow, Skottland

- Reeperbahn, Hamburg, Tyskland

- Showcase Scotland, Glasgow, Skottland

- Spot, Århus, Danmark

- The Great Escape, Brighton, England

- Unsound, Krakow, Polen

- Womex, Manchester, England

I tillegg planlegges det trade missions til USA (New York, Los Angeles), England (London), India, Japan (Tokyo) og Sør-Korea (Seoul).

Møteplasser i Norge

Ekspertbesøk fra fokusmarkedene til norske showcase- og nettverksarenaer viser resultater og har høy prioritet. Music Norway bistår et utvalg norske festivaler med nettverk og kompetanse fra disse markedene, og tilrettelegger for møteplasser der de kobles med musikklivet her hjemme.

Noen av møteplassene i Norge vi vil samarbeide med og/eller promotere i 2024:

- Borealis, Bergen

- by:Larm, Oslo

- Festspillene i Bergen, Bergen

- Folkelarm, Oslo

- Førdefestivalen, Førde

- Infernofestivalen, Oslo

- Nutshell, Bergen

- Riddu Riddu, Kåford

- Sami Music Week, Alta

- Sørveiv, Kristiansand

- Trondheim Calling, Trondheim

- Ultima, Oslo

- Vill Vill Vest, Bergen

- Øyafestvalen, Oslo

Music Norway vil også videreføre samarbeidet med de regionale musikkontorene, som ofte fungerer som lokalt vertskap når vi reiser rundt i landet.

Kompetanseprogrammer I tråd med strategien for Music Norway skal vi tilby spissede kompetanseprogram som svarer på konkrete utfordringer i musikklivet. Et viktig, nytt tiltak i 2024 vil være utvikling og igangsetting av et kompetanseprogram for managere, som vil bygge opp under den vesentlige rollen management spiller i forretningsutviklingen knyttet til en internasjonal karriere. Programmet vil gå over to år.

Eksportprogrammet for tradisjonsmusikk, EX.TRA, avsluttes i første kvartal 2024. Et nytt kull av KUPP, utviklingsprogrammet for komponister innen samtidsmusikken, ble igangsatt i september 2023 og vil gå over halvannet år. Programmet gjennomføres i samarbeid med Norsk komponistforening og har som mål å gi unge, norske komponister konkrete verktøy i arbeidet med markedsføring, salg og nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt.

Tilskuddsforvaltning

Utenriksdepartementet (UD) og Music Norway inngikk i 2022 en treårig avtale som omfatter rådgivning og forvaltning av midler øremerket henholdsvis reisetilskudd til internasjonal aktivitet, markedsføringstiltak, og arrangørtilskudd til delegatprogram og presse- og ekspertbesøk. Music Norway benytter også en betydelig andel av driftstilskuddet fra Kultur- og likestillingsdepartementet til disse ordningene.

Oppdaterte retningslinjer, samt informasjon om økonomiske rammer og fagutvalg finnes til enhver tid på www.musicnorway.no/tilskudd.

PR og kommunikasjon

Etter å ha fått vedtatt en ny, overordnet strategi for neste femårsperiode, skal Music Norway også utvikle en egen kommunikasjonsstrategi. Her skal vi gjøre målgruppeanalyser, prioritere tydeligere mellom plattformer og legge til rette for utvikling av nye konsepter. Det er en overordnet målsetting at vi skal utvikle innholdsplattformer og konsepter rettet mot det internasjonale musikkpublikummet for å profilere eksportklar musikk fra Norge. Vi skal også drive kommunikasjonsarbeid som fremmer kunnskapsdeling og inspirerer flere til å satse strategisk internasjonalt.

Kunnskapsproduksjon og -formidling

Årlig bestiller eller bidrar Music Norway til rapporter, utredninger og kartlegginger fra forsknings- og kompetansemiljøer som belyser utviklingen i den norske musikkøkonomien og identifiserer internasjonale trender som får betydning for norsk musikkbransje. Dette danner kunnskapsgrunnlaget for hvordan Music Norway innretter virksomheten.