Kaja Bjørntvedt vikarierer som prosjektleder i kunstmusikk hos Music Norway

Kaja er utdannet pianist, komponist og prosjektleder med erfaring innenfor musikkskaping, produksjon og utvikling av prosjekter.

Skrevet av Tina Brodal 04.10.2022

Kaja Bjorntvedt
Kaja Bjørntvedt blir vikar i samtidsmusikk hos Music Norway. Foto: Katherine Leedale

Kaja skal vikariere for Einar Idsøe Østevik Eidsvåg, som har permisjon for å være prosjektleder for Holmlia Kulturhavn.

I rollen som vikar og rådgiver for samtidsmusikk vil Kaja bruke sine erfaringer og kunnskap fra feltet til å både rådgi kunstmusikkfeltet på internasjonale muligheter og nettverk, og prosjektlede internasjonale og norske møteplasser der det er viktig for feltet å være tilstede. Kaja skal også prosjektlede en ny runde med KUPP, og videreutvikle strategiarbeidet for kunstmusikk som pågår i Music Norway denne høsten.

Tidligere daglig leder for Oslo Quartet Series
Kaja er utdannet pianist, komponist og prosjektleder med erfaring innenfor musikkskaping, produksjon og utvikling av prosjekter innenfor kultur, både i Norge og internasjonalt.

- Jeg har jobbet mye som konsertprodusent og er spesielt motivert for å jobbe med ny norsk musikk. Jeg kommer fra jobben som daglig leder for Oslo Quartet Series der jeg har hatt konsertproduksjon, utvikling av repertoar, og talentutvikling som sentrale fokusområder. Jeg er også aktiv komponist og gleder meg stort til å ta fatt på oppgaven med å gi norsk musikk og komponister flere muligheter, sier Kaja.

Norsk kunstmusikk er en fantastisk flott eksportvare vi kan være stolte av og som kan ha positiv effekt på norske musikere og ensembler her hjemme.

— Kaja Bjørntvedt

- Bør satses mer på internasjonale sambestillinger
Kaja mener at norsk samtidsmusikk bør være en naturlig del av programmeringen hos alle konsertarrangører og ensembler i Norge, og at vi sammen måta ansvar for å løfte fram norsk musikk, også etter at urfremføringen har funnet sted.

- Jeg mener publikum bør få flere muligheter til å lytte til vår tids komponister, og at det bør satses mer på sambestillinger med utenlandske orkestre og ensembler. Norsk kunstmusikk er en fantastisk flott eksportvare vi kan være stolte av og som kan ha positiv effekt på norske musikere og ensembler her hjemme.

Etter mange år i utlandet og i Norge som frilans komponist og produsent, gleder hun seg til å kunne bruke kompetansen sin i en større skala slik at den kan være nyttig for flere. Med et ben innenfor komponistmiljøet, og et innenfor hos arrangører og ensembler, gleder hun seg til å kunne koble aktører og å bidra til å skape muligheter og møteplasser.

- Music Norway har støttet meg flere ganger i egne prosjekter og jeg har selv deltatt på en del av delegatprogrammene. Det blir spennende å nå jobbe “innenfra” og det er med stor ydmykhet jeg stepper inn for Einar. Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på jobben, og til å få være med på å videreutvikle prosjektene for kunstmusikk som pågår i Music Norway, avslutter Kaja.