Linda Portnoff til Musikk ut i verden-samling

Forrige uke var det digital samling for deltakerselskapene i Musikk ut i verden. Vi har intervjuet en av bidragsyterne.

Skrevet av Rebeca 03.09.2019

Linda Portnoff600x400


Linda Portnoff er CEO i Riteband og har en doktorgrad i økonomi fra Handelshøyskolen i Stockholm. Tidligere har hun også vært direktør i Musiksverige og sto bak undersøkelsen Musikbranschen i siffror som tilsvarer den norske Musikk i tall.

Forrige uke bidro Portnoff med sin innsikt i samlingen i programmet Musikk ut i verden (MUV), som er et samarbeid mellom Kulturdepartementet, Innovasjon Norge og Muisic Norway.

Les mer: Disse selskapene er med Musikk ut i verden

Du har lang erfaring med å skape kunnskapsgrunnlag for den svenske musikkindustrien, og du ser et behov for å løfte den økonomiske begrepsforståelsen i bransjen. Hvorfor er det viktig at bransjeaktører har en begrepsbruk som er forankret i faget?

Musikkbransjen ville dratt nytte av en høyere grad av profesjonalisering. Det økonomiske språket kan hjelpe deg med å forstå din virksomhet bedre, for eksempel hvilke finansielle konsekvenser som en gitt strategisk beslutning gir opphav til. Det økonomiske språket er også et maktspråk som mange aktører hadde trengt å forstå bedre. Min erfaring etter å ha undervist mange i «det økonomiske språket» er at det oppleves som styrkende; at det utvider handlingsrommet og mulighetene ved siden av at det forenkler kommunikasjonen med interessenter i din omgivelse, sier Portnoff

Som følge av koronakrisen er bransjen i stor endring. Du peker på at vi trenger nye lederstiler. Hvorfor det, og hvilken kunnskap må lederne i bransjen tilegne seg?

På en måte har pandemien blottlagt problemer og brister innen blant annet lederskap som eksisterte allerede før korona-krisen. På den måten har krisen skapt et nyttig «sense of urgency» rundt at det ikke går an å kjøre på som vanlig i gamle hjulspor. Når vi nå snur hver sten for å finne en måte å overleve den økonomiske krisen som har rammet musikkbransjen så hardt tror jeg at det finnes mye å vinne på å revurdere hvordan vi på beste måte kan drive bransjen fremover, sier Portnoff

Endringene bransjen nå står overfor vil endre maktbalansen. Hvordan tror du musikkindustrien vil se ut etter krisen?

Jeg vil være optimistisk og tror at det kan komme mange bra og nødvendige forandringer, men jeg er urolig for at mange mindre aktører er veldig sårbare og at den skjeve maktbalansen dessverre kommer til å forsterkes. En nylig publisert undersøkelse fra Musikcentrum viser at hver tredje musiker vurderer å forlate yrket. Det er fryktelig synd å se at dette også kan ramme det musikalske mangfoldet på sikt, synes jeg.

Musikk ut i verden er et eksportprogram som skal bidra med kapital og kompetanse til forlag og management for produsenter og låtskrivere, samt kommersielle studioer med internasjonale vekstambisjoner. Programmet er tidsavgrenset og er ment som en drahjelp for bedrifter som er i en vekstfase.

– Tatt i betraktning disse Covid-19 tider og de utfordringer verden nå opplever, har vi prøvd å sette eksportprogrammets fagsamlinger i en ny kontekst, i tillegg til at vi må teste ut nye formater, sier Margit Klingen Daams, som er leder for kreativ næring i Innovasjon Norge og prosjektleder for MUV

– Temaet for kompetansesamlingen som Linda og kollegaene hennes i Riteband gjennomførte sammen med oss nå i september, fokuserte på forretningsutvikling og strategi, en nøkkel i alle eksportprogrammene vi gjennomfører på oppdrag fra Kulturdepartementet. Den nye verdenssituasjonen fordrer nye faglige vinklinger – blant annet viktigheten av strategisk omdirigering, samt utnyttelse av digitale muligheter. Vi setter stor pris på erfaringsutvekslingen på tvers av landegrenser og håper dette kan bidra til at vi bedre kan ruste oss for tiden som kommer, sier Klingen Daams.